Gezonde Lucht

Gezonde lucht

Gezonde lucht in de schoolomgeving

De luchtkwaliteit in schoolomgevingen is vaak niet goed. En dit terwijl gezonde lucht belangrijk is voor mens en natuur. Kinderen die zich dagelijks in een gezonde schoolomgeving begeven, ervaren hier heel wat voordelen van.

De luchtkwaliteit in kaart te brengen, helpt om het probleem onder de aandacht te brengen en leerlingen bewust te maken van het belang van schone lucht. In een volgende fase kan nagedacht worden over meer acties om luchtvervuiling tegen te gaan door bijvoorbeeld auto’s te weren in de directe schoolomgeving.

De luchtkwaliteit in kaart brengen én verbeteren

Verdien een tentakel voor de school door de luchtkwaliteit in de schoolomgeving in kaart te brengen of te verbeteren.

Dit kan bijvoorbeeld door te berekenen hoeveel CO2 de school uitstoot met de CO2-calculator van MOS. De CO2-calculator is een digitale tool die het mogelijk maakt om de CO2-uitstoot van de school te monitoren en in te zetten op klimaateducatie. Er wordt bijvoorbeeld gemeten hoeveel papier er wordt gebruikt, of er afval gesorteerd wordt of hoeveel CO2 de hele school uitstoot aan transport. De berekeningen kunnen per school of per leerling bekeken worden. Metingen op verschillende tijdstippen kan een evolutie weergeven.

Er zijn nog tal van andere initiatieven die een school kan nemen rond gezonde lucht. Heb je metingen uitgevoerd, leuke workshops gedaan of op een andere manier stilgestaan bij gezonde lucht in en rond de school? Laat ons zeker weten hoe de school dat heeft aangepakt. Neem gerust een kijkje in de inspiratiebank voor meer opdrachten rond gezonde lucht.

Tip! Voer deze actie uit tijdens Strapdag en verdien meteen twee tentakels in één keer! Doe bijvoorbeeld een meting voor, tijdens en na Strapdag om zo het effect van stappen en trappen op de CO2-uitstoot te zien.

De verdeling van hoeveel leerlingen met welk vervoersmiddel naar school komen, noemt men de modal split. Het uiteindelijk doel van deze campagne is het verbeteren van de luchtkwaliteit door in te zetten op een modal shift!

Claim een tentakel

Heeft de school een leuke acte gedaan rond de gezonde lucht? Claim dan een gouden tentakel! Hoe meer gouden tentakels een school spaart, hoe groter de kans op de hoofdprijs! Lees hier alles over de Octopusjaarwedstrijd.