Gezonde Lucht

Gezonde lucht in de schoolomgeving

De luchtkwaliteit in schoolomgevingen is vaak niet goed. En dit terwijl gezonde lucht belangrijk is voor mens en natuur. Kinderen die zich dagelijks in een gezonde schoolomgeving begeven, ervaren hier heel wat voordelen van.

De luchtkwaliteit in kaart te brengen, helpt om het probleem onder de aandacht te brengen en leerlingen bewust te maken van het belang van schone lucht. In een volgende fase kan nagedacht worden over meer acties om luchtvervuiling tegen te gaan door bijvoorbeeld auto’s te weren in de directe schoolomgeving.

Ga aan de slag met deze acties:

Verdien een tentakel voor de school door de luchtkwaliteit in de schoolomgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door te berekenen hoeveel CO2 de school uitstoot met de CO2-calculator van MOS, door de luchtkwaliteit in de schoolomgeving te analyseren met behulp van cijfers van De Vlaamse Milieumaatschappij of door zelf op een creatieve manier de modal split in kaart te brengen.

De verdeling van hoeveel leerlingen met welk vervoersmiddel naar school komen, noemt men de modal split. Het uiteindelijk doel van deze campagne is het verbeteren van de luchtkwaliteit door in te zetten op een modal shift!

Maak gebruik van deze actiefiches om op een laagdrempelige manier met de school te werken aan een groene schoolomgeving.

Claim een tentakel

Heeft de school een leuke actie gedaan rond de gezonde lucht? Claim dan een gouden tentakel! Hoe meer gouden tentakels een school spaart, hoe groter de kans op de hoofdprijs! Lees hier alles over de Octopusjaarwedstrijd.