Maak de modal split visueel zichtbaar

OmschrijvingHet is leuk om te weten hoeveel leerlingen en leerkrachten te voet of met de fiets naar school komen. De verdeling van wie zich met welk transportmiddel verplaatst, heet modal split. Omdat cijfers soms nogal abstract overkomen, helpt het om deze modal split visueel te maken voor gehele klas of school.
Er zijn verschillende manieren om de vervoerswijzen visueel weer te geven:
• Gekleurde pingpongballetjes in een glazen kom
• Verfstippen op een grote poster
• Stickers op een poster, raam, deur, …
• Sticky notes: Maak gebruik van 2 kleuren, één voor gemotoriseerde voertuigen en één voor niet-gemotoriseerde voertuigen. Schrijf op elke sticky note met welk specifiek vervoersmiddel de leerling/leerkracht naar school is gekomen.
• Gekleurd zand bijvoorbeeld een schepje per leerling.
• Legoblokjes waarmee een grote gekleurde toren wordt gemaakt. Gebruik voor elk vervoersmiddel een andere kleur.
• Gekleurde stickertjes op een bak van bakfiets: elke leerling die al strappend komt mag een sticker kleven. Wanneer is de bakfiets helemaal gekleurd?
Spreek op voorhand een doel of deadline af en koppel er een beloning aan.
Tip: Het is leuk als de leerlingen zelf kunnen meedoen, door bv. zelf de sticker te kleven of het pingpongballetje in de kom te gooien
Het doel is uiteindelijk om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nu er zicht is op de model split, kan de school nadenken over de modal shift, de verandering van vervoerswijze. Hoe kan de school ervoor zorgen dat meer leerlingen op een duurzame manier naar school komen?
Herneem de telling later in het jaar om te zien of er een verschil is.
Stappenplan• Overleg met het schoolteam of een werkgroep over de manier waarop er geteld gaat worden, zodanig dat het visueel zichtbaar is.
• Spreek af voor wie deze opdracht bestemd is. Voeren de leerlingen het telwerk uit of doen de leerkrachten dit? Tel niet alleen de leerlingen, maar breng de modal split van de leerkrachten ook in kaart of beeld.
• Bepaal de verschillende categorieën van vervoerswijzen bv. te voet, met de fiets of bakfiets, met de step, met het openbaar vervoer, met de auto of maak een onderscheid tussen gemotoriseerde voertuigen en niet-gemotoriseerde voertuigen.
• Leg een dag vast waarop de telling zal plaatsvinden..
• Zorg dat er voldoende materiaal is.
• Vraag aan elke leerling/leerkracht bij het binnenkomen hoe hij/zij naar school is gekomen of laat de leerling/leerkracht dit zelf aanduiden.
• Deel de resultaten met de school en met de ouders. Herhaal de telling nog eens op een later moment, en vergelijk de resultaten. Had de regen invloed op de vervoerswijzen?
• Optioneel: Neem de resultaten over in Excel en haal er een grafiek uit. Maak deze grafiek bekend via de schoolwebsite.
Claim een tentakel:
• Is de school met deze opdracht aan de slag gegaan? Claim een tentakel om de kans te vergroten op mooie prijzen.
• Houd het Octopusplan op de hoogte van het proces via social media @octopusplan #octopusplan.be en gebruik de tag #GezondeLucht
MateriaalPingpongballetjes, zand, sticky notes, legoblokjes, stickers, …