PARKOUR CAMPAGNE

Iedereen in beweging van 30 mei tot 3 juni 2022

Parkour is de voorjaarscampagne van het Octopusplan die leerlingen in beweging zet. Een week lang zet de campagne in op beweging, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Parkour is een sport die verwijst naar lopen, springen, klauteren, rollen en het nemen van hindernissen. De basistechnieken komen een week lang aan bod via een leuke beweegbatterij. Zodra de opdrachten behaald zijn kleurt de energiemeter groen en wint de school de ingrediënten voor een Parkourfeest. Het Octopusplan zet al jaren in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-school verkeer. Naast verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit zijn beweging, ontmoeting en vergroening hierbij erg belangrijk. Dit alles kadert in de visie ‘Schoolomgeving 2.0’ van het Octopusplan

Bewegen, belangrijker dan ooit!

Verschillende studies wijzen uit dat kinderen te weinig beweging hebben, de coronacrisis zet bovendien extra druk op beweegkansen . Te weinig beweging heeft gezondheidsgevolgen zowel op jonge als op latere leeftijd. 
Voldoende beweging heeft vele lichamelijke voordelen voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen: Bewegen heeft ook nut op mentaal vlak:*

*https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/waarom-is-bewegen-gezond

Bewegen op school, in de klas maar ook thuis op elke dag van de Parkourweek

Parkour zet in op beweging, binnen maar ook buiten de schoolmuren. Elke Octopusschool heeft een grote Parkour schoolposter met een energiemeter en 4 beweeggidsen: één voor de kleuters en één voor elke graad van het lager onderwijs. Elke dag van de week oefenen de leerlingen een Parkour vaardigheid om af te sluiten met een heus Parkour beweegfeest op vrijdag.

De beweeggidsen bevatten leuke beweegoefeningen die geen voorbereiding vragen en overal toepasbaar zijn. Doe de oefeningen bij voorkeur op de speelplaats of buiten de schoolpoort, bij regenweer kan het binnen in de turnzaal, in de klas of op de gang. Beweging tussendoor zorgt ervoor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren en aandachtiger zijn in de les. 

De dag start met een Parkourmove. Deze coole move zorgt voor een frisse start van de dag en wordt elke dag herhaalt. Vervolgens staan de klasopdrachten gepland, dit zijn de verschillende, laagdrempelige beweegoefeningen uit de beweeggidsen. Elke leerling daagt vervolgens thuis mama, papa, broer, … uit om deze oefeningen samen te doen. Via een kleine energiekaart (te downloaden) kunnen ze per dag een vakje inkleuren. Wanneer alle opdrachten van die dag werden behaald, kunnen ook de grote vlakken op de Parkour schoolposter ingekleurd worden. Per dag verdient de school iets voor het grote Parkourfeest: extra tijd, muziek, een gezonde snack, een verrassing van de school, een optreden van de leerkrachten, …


Wil jouw school meedoen aan Parkour?

Schrijf je school in als Octopusschool. Naast Parkour, doet de school mee aan de Strapdag en de wintercampagne Flits. Daarnaast ontvangt de school toegang tot het educatieve leerplatform Octopus Verkeersland. Lees meer over het lidmaatschap.