Praktijksessie Dode Hoek

Educatie over de gevaren van de dode hoek is onmisbaar !
Elk dodehoekongeval is er één teveel. Het Octopusplan biedt scholen en gemeenten praktijksessies Dode Hoek aan. Deze sessies zijn geschikt voor de derde graad lager onderwijs. Het Octopusteam geeft eerst een theorieles rond de gevaren van de dode hoek waarna een aantal situaties op de tafelopstelling geschetst worden. Na de les nemen de leerlingen zelf plaats achter het stuur van een echte vrachtwagen met oefeningen in en rondom deze grote ‘tientonner’.

 

Een praktijksessie Dode Hoek ziet er als volgt uit:
(2 lesuren, 2x 50min)

  • Presentatie over de dode hoek aan de volledige groep (max. 25 kinderen) – 20 min.
  • Opsplitsing in twee groepen – 40 min. (wisselsysteem)
    • Oefeningen aan de tafelopstellingen (20 min)
    • Oefeningen aan een echte vrachtwagen (20 min)


Enkele voorwaarden voor de praktijksessie:

  • De gemeente of school zorgt voor de vrachtwagen
  • Een leerkracht of iemand anders begeleidt de oefeningen bij de tafelopstelling (het Octopusplan geeft deze oefeningen vooraf door)
  • Om de timing niet in het gedrang te brengen, dienen de plaats voor de vrachtwagen en het leslokaal nabijgelegen te zijn


Tarief met 1 begeleider vanuit het Octopusplan:

Praktijksessie Dode Hoek ½ dag: op een voormiddag kunnen er twee sessies (4 lesuren) worden gegeven voor telkens max. 25 kinderen.
€ 250 + verplaatsingsonkosten (€ 0,3 /km)

 

Win een praktijksessie dode hoek met een vrachtwagen

Jaarlijks kunnen 30 scholen gratis een praktijksessie dode hoek winnen. Het Octopusplan voorziet dan het volledige pakket rond dode hoek zoals hierboven omschreven. Partner SUEZ voorziet kosteloos voor deze 30 sessies een vrachtwagen ter plaatse. Winnen kan door deel te nemen aan de wedstrijden van o.a. de STRAPDAG.


Met de steun van:


Persartikels: