Campagnes

1500 scholen doen mee aan de Octopuscampagnes!

Het Octopusplan heeft drie unieke campagnes voor het basisonderwijs. Elke campagne heeft een eigen insteek en doelstelling. Dankzij de mooie spreiding over het schooljaar en de gebruiksklare materialen zoals armbandjes, affiches, straplied, spaarkaarten, … is het voor scholen makkelijk om hieraan deel te nemen.

 

Stappen en trappen naar school in het basisonderwijs 

De Strapdag vindt jaarlijks plaats op vrijdag tijdens de Week van de Mobiliteit tussen 16 en 22 september. De campagne motiveert kinderen en ouders om te voet of met de fiets naar school te komen.

Lees meer

Duurzaam naar school in de winter

Flits start na de herfstvakantie en eindigt voor de krokusvakantie. In de donkere periode van het jaar moedigt de campagne om te blijven stappen en trappen met extra aandacht voor veiligheid en zichtbaarheid.

Lees meer

Buiten bewegen in de schoolomgeving

Parkour is de bewegingscampagne van het Octopusplan. Met leuke oefeningen laat Parkour kinderen op school, in de schoolomgeving én thuis bewegen in de frisse buitenlucht. Parkour vindt plaats tijdens het voorjaar. 

Lees meer

Test een schoolstraat of stapspot Paraat voor de schoolstraat

‘Paraat voor de Schoolstraat’ is een initiatief van het Vlaamse ministerie van onderwijs om de luchtkwaliteit in schoolomgevingen te verbeteren. Om dit doel te bereiken roept ‘Paraat voor de Schoolstraat’ zoveel mogelijk scholen op om een schoolstraat. Een schoolstraat is een straat nabij een school waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde tijstippen bij het begin en einde van een schooldag niet toegelaten is.  Het Octopusplan werkt mee aan deze camapagne en ondersteunt scholen die willen starten met een schoolstraat. 

Lees meer


Meedoen als basisschool aan de Octopuscampagnes?

Meedoen aan de campagnes Strapdag, Flits en Parkour kan na aansluiting als Octopusschool. Inschrijven kan jaarlijks in mei en juni. Naast een mooi gevuld materialenpakket zijn er tal van andere voordelen zoals toegang tot het educatieve digitale leerplatform Octopus Verkeersl@nd en kortingen op Octopusmaterialen.

Inschrijven