Verkeerseducatieve route

Verkeersvaardigheden oefenen op een VERO-route

Een verkeerseducatieve route (VERO) is een route in de schoolomgeving die langs diverse aandachtspunten gaat. Het doel is leerlingen verkeersvaardig maken. Na het oefenen van de vaardigheden in een beschermde omgeving (speelplaats, turnzaal), is het nuttig om stapsgewijs ook in de schoolomgeving te oefenen zodat de leerlingen klaargestoomd worden om zich zelfstandig in het verkeer te begeven. Net daarom is een verkeerseducatieve route een meerwaarde!

Bij een verkeerseducatieve route komen volgende vaardigheden en situaties aan bod:

 • rechts  op de rijbaan fietsen
 • rechts/links afslaan
 • hindernissen passeren
 • Kruispunten oversteken
 • Rotonde
 • ….

Wat zijn de doelstellingen van een verkeerseducatieve route?

 • Kinderen stapsgewijs praktijkervaring laten opdoen in het verkeer (voorwaarde is dat de leerlingen voldoende fietsvaardig zijn en in een beschermde omgeving hebben geoefend)
 • Schoolomgeving en -routes met verschillende aandachtspunten leren kennen
 • Leren omgaan met echte verkeerssituaties
 • Leren inschatten van andere weggebruikers
 • Oefenen in klasverband, maar ook na schooltijd met de ouders

 

Stappenplan verkeerseducatieve route

 

Het Octopusplan helpt gemeenten en scholen om de verkeerseducatieve route vorm te geven. De eerste stap is het samenstellen van een werkgroep waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Scholen hebben soms al een bepaalde route die ze gebruiken om de fietsvaardigheden in te oefenen. Tijdens de werkvergaderingen komen deze zaken aan bod en wordt er een eerste route bepaald.

 • Werkgroep samenstellen (gemeente, directies, octopus,..)
 • Uitstippelen van de verkeerseducatieve route op kaart
 • Bekijken van de verkeerssituaties en -vaardigheden die aan bod komen
 • Terreinbezoek, volledige route bekijken, foto’s nemen
 • Draaiboek afwerken met route, foto’s en toelichtingen
 • Optioneel: bewegwijzering en routekaart

 

Vaste of tijdelijke bewegwijzering van de route

Nu de route is uitgestippeld, kunnen instructieborden en pijlen de route vorm geven in het straatbeeld. De route kan vaste of tijdelijke (maanden van het fietsexamen bv.) bewegwijzering krijgen met een infobord aan het begin en einde. De aandachtspunten onderweg krijgen een instructiebord met tips en richtlijnen voor de leerlingen. De borden zijn opgemaakt in de huisstijl van de pijler ‘Educatie’ van het Octopusplan. Op de borden kunnen logo’s van de gemeente, politiezone, provincie of andere betrokken partijen worden gedrukt.

verkeerseducatieve route instructiebordroutebord bewegwijzering verkeerseducatieve route

 

 

Een handige routekaart om na schooltijd te oefenen

Een geprinte routekaart is een handig instrument voor leerlingen van de derde graad die de fietsvaardigheden inoefenen en zich voorbereiden op het fietsexamen. Leerlingen kunnen na schooltijd met hun ouders de route oefenen aan de hand van de overzichtelijke routekaart. De aandachtspunten staan met foto en omschrijving op de kaart aangeduid. De digitale kaart kan ook op de website van de gemeente en de school ter beschikking worden gesteld.

De kaart is vergelijkbaar met de schoolroutekaart >.

Contacteer ons voor de mogelijkheden

Info@octopusplan.be

03/ 270 06 30