Omgeving

Veilige, kindvriendelijke, beweging stimulerende schoolomgevingen en -routes

Sinds het ontstaan van het Octopusplan in 2005 is er veel vooruitgang geboekt aan menig schoolomgevingen in Vlaanderen. De eerste Octopuspalen verschenen in het straatbeeld bij de invoering van de zone 30 aan schoolomgevingen. De accentpalen hebben enerzijds een signalisatiefunctie en anderzijds een sensibiliserende functie (zone 30). Na meer dan tien jaar lanceert het Octopusplan ‘Schoolomgeving 2.0’. Omdat de vraagstukken in schoolomgevingen steeds complexer worden, verbreden we onze aanpak aan de hand van een nieuw concept.

Schoolomgeving 2.0, een gelaagde schoolomgeving

In het nieuwe concept is er aandacht voor verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit maar ook voor groen, ontmoeting, beweging, participatie en cocreatie. Schoolomgevingen en -routes die als aangenaam, veilig en kindvriendelijk worden ervaren, hebben namelijk effect op het verplaatsingsgedrag van mensen. Het Octopusplan bundelde deze visie in het Octopus charter ‘Schoolomgeving 2.0’. Meer dan 100 gemeenten ondertekenden het charter om tegen 2030 (een periode van twaalf jaar) de schoolomgevingen aan te passen aan deze nieuwe noden.

> bekijk de nieuwe visie en het charter

Octopus aanbod

Sinds kort ontwikkelde het Octopusplan thermoplasten om de schoolzone speels en vrolijk in te richten. Het woord ‘SCHOOL’ is duidelijk leesbaar voor weggebruikers en werkt meteen sensibiliserend. De thermoplasten passen in de nieuwe visie en het concept van ‘Schoolomgeving 2.0’ . In de pilootgemeenten Leuven en Asse werden de eerste thermoplasten gelegd. Binnenkort kunnen ook andere gemeenten starten met het project.

Begeleiding

Octopusplan begeleidt al heel wat gemeenten en scholen in Vlaanderen. Het opzetten van VERO-routes (verkeerseducatieve routes zoals bv. fietsexamenroute), opmaken van schoolvervoerplannen, schoolroutekaarten, advisering schoolomgeving, kinderparticipatie-cocreatie, enz.
> lees meer over onze begeleidingen.