Hoe van start gaan?

Kleine ingrepen maken een verschil, ga aan de slag!

In de schoolomgeving 2.0 gelden spelregels die verder gaan dan de regels van de wegcode. Doelstelling is om iedereen  zowel ouders, grootouders als andere weggebruikers in eerste instantie te laten nadenken:

  • Moet ik wel vlakbij de school kunnen parkeren?
  • Wil ik tijdens de schoolspits extra luchtvervuiling veroorzaken?
  • Kan ik als vrachtwagenchauffeur geen andere route nemen die niet langs een school passeert?

In een volgende stap is de fysieke omgeving aan de beurt. Binnen elke laag zijn er verschillende mogelijkheden om de schoolomgeving aan te passen aan de noden van de kinderen:

  • Enkele parkeerplaatsen wegnemen zodat er ruimte vrij komt voor ontmoeting en extra groen.
  • Een verkorte oversteek zodat er voldoende plaats komt voor een comfortabele wacht- en ontmoetingszone voor ouders.
  • Meer bewegingsimpulsen in de schoolomgeving.
  • Bijenhotel, bloemenweide of groentenbak voorzien. 

‘Schoolomgeving 2.0’ via het stappenplan

Voor van start te gaan, nog enkele tips:
• Leg de lat niet te hoog: start met enkele quick-wins die snel en gemakkelijk uitvoerbaar zijn.
• Gebruik voor alle aanpassingen opnieuw dit stappenplan.

Het volledige stappenplan staat exclusief ter beschikking van Octopusscholen. Elke school ontvangt een wachtwoord via de contactpersoon.