Octopus Verkeersland voor lager onderwijs

Octopus Verkeersland is de lesmethode voor verkeers- en mobiliteitseducatie voor het lager onderwijs. Ze sluit nauw aan bij het Octopusplan en de educatieve materialen die in dit kader werden uitgewerkt. De methode bouwt voort op de jarenlange ervaring van het Verkeerspedagogisch Instituut (VPI).

Stap voor stap en spelenderwijs leren kinderen zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer met Octopus als rode draad van in het eerste tot en met het zesde leerjaar.

Een sterke methode door:

  • Herkenbare lesopbouw aan de hand van relevante verkeersthema’s
  • Leuke oefeningen met cartoons en praktische weetjes zorgen voor motivatie
  • Ouders worden betrokken in het leerproces
  • Conform de eindtermen en afgestemd op de leerdoelen
  • Het digitaal leerplatform Octopus Verkeersl@nd ondersteunt deze lesmethode. Heel wat oefeningen en alle toetsen zijn online beschikbaar.

De methode bestaat uit:

  • een werkboekje per leerjaar  – € 2,20
  • een leidraad per graad – €50

Meer informatie of bestellen via Uitgeverij Abimo-Pelckmans

Octopus Verkeersland ©Voetgangersbeweging vzw, 2009. Deze uitgave mag voor correct gebruik door scholen van het lager onderwijs worden uitgeprint en/of gekopieerd, mits bronvermelding. Voor handelsdoeleinden en voor elk ander doel, mag niets uit deze uitgave openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever.