Educatie

Verkeers-en mobiliteitseducatie met Octopus

Het Octopusplan heeft dankzij de jarenlange samenwerking met het Verkeerspedagogisch Instituut, meer dan 40 jaar ervaring op vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie. De uitgebreide kennis werd de afgelopen jaren systematisch geïmplementeerd in de educatieve pijler van het Octopusplan, meer bepaald de Octopus lesmethode voor verkeer- en mobiliteitseducatie: ‘Octopus Verkeersland’.  Er is een lesmethode voor kleuters en voor de leerlingen van het lager onderwijs.

Kinderen komen al snel  in aanraking met verkeer en mobiliteit, als passagier in de wagen, op de fiets van mama, met de eigen fiets, … Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen om de juiste gewoontes en vaardigheden aan te leren. Octopus Verkeersland wil kinderen vanaf jonge leeftijd en op een kindvriendelijke manier in kennis stellen van de juiste gewoontes en vaardigheden op vlak van verkeers- en mobiliteitsgedrag.

Van theorie naar praktijk

In de klas krijgen kinderen theorieles om kennis te vergaren en inzicht in de wereld van het verkeer. Een volgende fase is het toepassen van de vergaarde kennis in een beveiligde omgeving en te oefenen op de vaardigheden. Een volgende stap is het oefenen in de directe schoolomgeving op de vaardigheden en op de kennis van de verkeersregels. Heel wat scholen organiseren een voetgangersexamen en een fietsexamen. Het uiteindelijke doel is dat kinderen doorheen de schooljaren leren zich zelfstandig en veilig te verplaatsen op een duurzame manier.

Herkenbaarheid van Octopus

Octopus is een herkenbare symbool voor vele kinderen, scholen, ouders en weggebruikers. De Octopusaccentpalen staan doorheen heel Vlaanderen en zorgen voor een hoge herkenbaarheid van schoolomgevingen. Kinderen worden geënthousiasmeerd door de Octopus als leuk figuur die hen doorheen de wereld van verkeer leidt tijdens hun ganse schoolperiode. De lesmethode, de leuke campagnes, het praktijkmateriaal, de Otopuspaal maken het geheel sterk.

Samenwerking Uitgeverij Pelckmans

Voor de verspreiding en verkoop van de handleidingen en werkboekjes van Octopus Verkeersland, werken het Octopusplan samen met Uitgeverij Pelckmans. Zij zorgen voor de logistieke verspreiding en opvolging.