Waarom is er nood aan ‘Schoolomgeving 2.0’?

Schoolomgevingen zijn nog vaak onveilig en niet kindvriendelijk ingericht. De ingrepen die gebeuren richten zich meestal op het verkeerstechnische aspect. Ligt er een zebrapad voor de schoolpoort? Zijn er voldoende oversteekplaatsen of fietspaden op weg naar school? Deze maatregelen zijn goed maar niet voldoende om de omgeving ook kindvriendelijk te maken.

Onderzoek toont aan dat kinderen naast veiligheid nood hebben aan beweging, sociaal contact, betere luchtkwaliteit, minder lawaaihinder,…
Stel eens andere vragen en kijk naar deze noden. Want het zijn de kinderen die dagelijks in deze omgeving vertoeven. Er liggen zoveel kansen voor het grijpen!

Waar liggen die kansen?

Schoolomgevingen zijn vaak drukke, onveilige en chaotische plaatsen. Ouders vinden het onveilig in de schoolomgeving en nemen daardoor de wagen. Auto’s staan fout geparkeerd, motoren blijven draaien en er gebeuren rare manoeuvres. Daartussen bewegen zich fietsers, steppers en voetgangers met onveilige situaties tot gevolg. Hierdoor besluiten ouders om hun kinderen met de wagen naar school te brengen. Doorbreek deze vicieuze cirkel door in te zetten op stappen en trappen naar school. Zorg dat de schoolomgeving aantrekkelijk is voor voetgangers en fietsers. 

Een autoluwe schoolomgeving heeft heel wat positieve gevolgen zoals:

 • een rustige en aangename schoolomgeving.
 • minder gevaarlijke situaties aan de schoolpoort.
 • een stimulans voor actieve verplaatsingen.
 • minder CO2 uitstoot met gezondere lucht tot gevolg.
 • een bijdrage aan een beter klimaat.

De schoolomgeving is een ontmoetingsplek bij uitstek. Dagelijks komen daar heel wat mensen bij elkaar: leerlingen, ouders, grootouders, leerlingen, buren en schoolpersoneel. Door de directe schoolomgeving autoluw te maken en ontmoetingsruimte te voorzien, zal het rustiger en aangenamer zijn aan de schoolpoort. Sociaal contact stimuleren is belangrijk. Het zorgt voor een weerbare samenleving waarin iedereen een plek heeft. Hierdoor ontwikkelen ze een eigen identiteit, zelfvertrouwen, …

Ontmoetingsplekken zijn cruciaal in onze hedendaagse maatschappij, ze zorgen voor:

 • meer sociaal contact tussen kinderen, (groot) ouders, …
 • aangenaam en welkom gevoel in de schoolomgeving.
 • een bevordering van het mentaal welzijn.

Bewegen is goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid. Dat weet iedereen, maar toch zitten we teveel stil. Stappen of trappen naar school kan een belangrijk deel uitmaken van de dagelijkse portie beweging. Daarvoor is een publieke ruimte die beweging stimuleert van groot belang.

Kinderen die voldoende bewegen, hebben veel voordelen zoals:

 • een gezonder gewicht
 • een betere concentratie in de klas
 • betere sociale vaardigheden
 • een goede nachtrust
 • sterkere longen, spieren en botten
 • minder kans op depressie, ze voelen zich beter in hun vel

Bekijk de bewegingsdriehoek van Gezond Leven!

Een groene schoolomgeving biedt heel wat potentieel. Het heeft een positieve invloed op het leefmilieu van ieder die daar vertoeft. Het zorgt voor een betere luchtkwaliteit en voor verkoeling. Het geeft ook de nodige rust buiten aan de schoolpoort.

Een groene schoolomgeving zorgt voor:

 • een betere luchtkwaliteit want planten en bomen zuiveren de lucht.
 • een beter klimaat.
 • schaduwplekken tijdens hittegolven.
 • het mentale welzijn.
 • meer belevingswaarde.

Teveel voordelen om niets te ondernemen!