Omgeving

Veilige, kindvriendelijke, beweging stimulerende schoolomgevingen en -routes

Sinds het ontstaan van het Octopusplan in 2005 is er veel vooruitgang geboekt aan vele schoolomgevingen in Vlaanderen. De eerste Octopuspalen verschenen in het straatbeeld bij de invoering van de zone 30. De accentpalen hebben een duidelijke signalisatiefunctie. Na meer dan tien jaar lanceert het Octopusplan ‘Schoolomgeving 2.0’. Omdat de vraagstukken in schoolomgevingen steeds complexer worden, verbreden we de aanpak aan de hand van dit concept.

Schoolomgeving 2.0, een gelaagde schoolomgeving

In dit concept is er aandacht voor verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit maar ook voor groen, ontmoeting, beweging, participatie en co-creatie.¬†Schoolomgevingen en -routes die als aangenaam, veilig en kindvriendelijk worden ervaren, hebben een duidelijk effect op het verplaatsingsgedrag van mensen. Het Octopusplan bundelde deze visie in het Octopus charter ‘Schoolomgeving 2.0’. Meer dan 100 gemeenten ondertekenden dit charter in 2018 om tegen 2030 over een periode van twaalf jaar de schoolomgevingen aan te passen aan deze nieuwe noden.

Bekijk de visie en het charter.

Octopus aanbod

Begeleiding

Octopusplan begeleidt verschillende gemeenten en scholen in Vlaanderen bij het opzetten van VERO-routes, verkeerseducatieve routes zoals een fietsexamenroute, opmaken van schoolvervoerplannen, schoolroutekaarten, advisering schoolomgeving, kinderparticipatie-cocreatie, …
Lees meer over begeleidingen