Visie

Schoolomgeving 2.0, de schoolomgeving van morgen

Sinds het ontstaan in 2005, streeft het Octopusplan naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes. De complexiteit van de vraagstukken in schoolomgevingen neemt toe.  De rol van publieke ruimte rond scholen is meer dan het verkeerstechnische aspect.

Bijna dagelijks verschijnen nieuwe onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen te weinig beweging hebben, minder sociale contacten leggen en nadelen ondervinden van slechte luchtkwaliteit, lawaai- en geurhinder. Een aandachtige inrichting van de publieke ruimte met oog voor de behoeften van kinderen biedt aan veel van deze problemen het hoofd.

In de hedendaagse schoolomgeving is er:

 • behoefte aan ontmoeting = oranje laag
 • behoefte aan beweging = rode laag
 • behoefte aan meer groen = groene laag
 • behoefte aan veiligheid met ruimte voor stappers en trappers en duurzame mobiliteit = blauwe laag 

In een gelaagde schoolomgeving is het aangenaam vertoeven en de omgeving heeft een duidelijke aantrekkingskracht op voetgangers en fietsers.Starten met ‘Schoolomgeving 2.0’, hoe begin je eraan?

De Octopus schoolomgeving 2.0 begint met een duidelijke visuele afbakening van deze omgeving. In de schoolomgeving 2.0 gelden spelregels die verder gaan dan de regels van de wegcode. Doelstelling is om iedereen  zowel ouders, grootouders als andere weggebruikers in eerste instantie te laten nadenken:

 • Moet ik wel vlakbij de school kunnen parkeren?
 • Wil ik tijdens de schoolspits extra luchtvervuiling veroorzaken?
 • Kan ik als vrachtwagenchauffeur geen andere route nemen die niet langs een school passeert?

In een volgende stap is de fysieke omgeving aan de beurt. Binnen elke laag zijn er verschillende mogelijkheden om de schoolomgeving aan te passen aan de noden van de kinderen:

 • Visueel afbakenen van de brede schoolomgeving
 • Enkele parkeerplaatsen wegnemen zodat er ruimte vrij komt voor ontmoeting en extra groen
 • een verkorte oversteek zodat er voldoende plaats komt voor een comfortabele wacht- en ontmoetingszone voor ouders
 • Meer bewegingsimpulsen in de schoolomgeving
 • Bijenhotel, bloemenweide of groentenbak voorzien

Ondersteuning voor Octopusleden

Octopusgemeenten en – scholen die aan de slag gaan met ‘Schoolomgeving 2.0’ kunnen bij het Octopusplan terecht voor ondersteuning.

Deze ondersteuning is divers:

 • Octopusgemeenten die een ‘Analyse Schoolomgeving 2.0’ wensen, kunnen dit aanvragen aan ledentarief. 
 • Helpdesk bij ad hoc vragen rond plannen en uitvoering ‘Schoolomgeving 2.0’

Meer informatie via info@octopusplan.be.