Breng de luchtkwaliteit rond de school in kaart

OmschrijvingDe luchtkwaliteit meten is niet gemakkelijk. De Vlaamse Milieumaatschappij doet dit voor heel Vlaanderen via verschillende meetpunten.
Bekijk hoe de luchtkwaliteit is in de schoolomgeving. Hoe zit het met de Ozon (03), de Stikstofdioxiden (NO2), het fijn stof (PM2,5 en PM10) en de koolstofuitstoot. Is de regio rond de school gezond op vlak van luchtkwaliteit?
Bekijk of er verschillen zijn op andere uren of andere periodes en bespreek met de klas hoe dit komt.
Stappenplan• Ga naar www.vmm.be/lucht/actuele-luchtkwaliteit.
• Welke vervuilende stoffen meet de VMM? Bespreek welke stoffen het precies zijn en hoe ze veroorzaakt worden.
• Welk meetpunt ligt het dichtste bij de school? Zoek op de kaart. Neem eventueel Google Maps erbij om de regio van de school terug te vinden.
• Binnen welke waarden valt de school op dit moment? Zoek op de kaart. Valt dit binnen de veilige grenswaarden, die staan vermeld op de website. Indien niet, wat is de oorzaak daarvan?
• Vergelijk deze cijfers op verschillende momenten doorheen het jaar en/of op verschillende uren. Zijn er verschillen? Wat is de oorzaak daarvan?
• Hebben leerlingen zelf impact op deze paramaters? Wat kunnen ze zelf doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? In de winter een iets dikkere trui aantrekken zodat de verwarming systematisch iets lager kan, te voet of met de fiets naar school komen, …
Claim een tentakel:
• Is de school met deze opdracht aan de slag gegaan? Claim een tentakel om de kans te vergroten op mooie prijzen.
• Hou het Octopusplan op de hoogte van het proces via social media @octopusplan #octopusplan.be en gebruik de tag #GezondeLucht
MateriaalLaptop/Tablet/Computer