Resultaten Straatvinken bekend

Tijdens de jaarlijkse verkeerstelling van Straatvinken, tellen bewoners in heel Vlaanderen gedurende een uur lang het verkeer in hun straat. Ook delen ze hun mening over de leefbaarheid in hun straat via een bevraging. De resultaten van afgelopen jaar zijn sinds kort beschikbaar en bieden een heleboel inzichten die ook voor de schoolomgeving nuttig zijn. De belangrijkste conclusies zijn dat sociale contacten en de bereikbaarheid van voorzieningen zorgen voor een grotere tevredenheid over de straat. Daarentegen leiden volgende factoren tot een grotere ontevredenheid: een gebrek aan verkeersveiligheid en geluidscomfort, niet kunnen spelen op straat, geen rustplaats hebben of een omgeving die niet is afgestemd op kwetsbare groepen. Kortom, negatieve verhalen werden in de bevraging lijken vooral gelinkt te zijn aan drukke verkeerssituaties met meer gemotoriseerd vervoer. Een modal shift is dus nodig voor een hoger gelukgsgevoel! Scholen en gemeenten kunnen zelf heel wat doen om de leefbaarheid in de straat te verbeteren. Zorg bijvoorbeeld voor leuke zitbanken om enerzijds ontmoeting en sociale contacten te stimuleren, maar anderzijds ook rustplekken te voorzien voor mensen die daar behoefte aan hebben. Via de campagne “Parkeerplaats Vrij” kan je enkele tips vinden om hoe je – in de plaats van een parkeerplaats – leuke ontmoetingsplekken kan creëren.

Een andere manier om de leefbaarheid in de straat te vergroten, is door het verkeer te weren. Hiervoor hebben we uiteraard Strapdag en Flits, want hoe meer kinderen op een duurzame manier naar school komen, hoe minder gemotoriseerd verkeer in de straat voor de schoolpoort moet stoppen. Of misschien kan de straat omgevormd worden tot schoolstraat, indien dit nog niet het geval is?

De school kan ook aan de slag gaan met de campagne “Vergroenen”. Door middel van kleine ingrepen kunnen leerkrachten en leerlingen de schoolomgeving groener maken. Denk bijvoorbeeld aan tegelwippen. Meer groen zorgt voor een aangenamere omgeving, waar ouders en leerlingen meer geneigd zullen zijn om langer te vertoeven en contact met elkaar op te zoeken. Kijk op onze website voor meer info.

Ben je benieuwd hoe druk de straat van school werkelijk is? Bekijk dan de resultaten op Straatvinken.be. Wens je meer inzichten of werd de telling in de straat van de school nog niet uitgevoerd? Tel dan zelf met de leerlingen het verkeer! Meer info over hoe je dit doet, vind je via de campagne “Verkeerstelling”. Verkeerstelling voor scholen vindt plaats van 13 tot 17 mei. De cijfers kunnen nadien gebruikt worden om naar de gemeente te gaan en de situatie objectief aan te kaarten. Wie weet is dit wel de eerste stap tot verandering?