Bevraging schoolstraten

Paraat voor de schoolstraat is een campagne van onder andere het Octopusplan, dat sinds 2018 voor een sterke toename zorgde van het aantal schoolstraten. Een schoolstraat is een straat in de buurt van een school waarbij gemotoriseerd verkeer verboden is tijdens bepaalde uren. Dit is vaak aan het begin en aan het einde van de schooldag. Dit heeft allerlei positieve effecten tot gevolg. Zonder schoolstraat, is de omgeving rond de schoolpoort vaak een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Dit zorgt voor onveilige situaties en een onaangename drukte. Het gemotoriseerd verkeer weren tijdens de start en einde van een schooldag, zorgt er onder andere voor dat kinderen en (groot)ouders vaker actief bewegen, doordat ze te voet of met de fiets naar school komen. Ook stimuleert dit meer contact tussen de leerlingen. Verder heeft dit een positieve impact op de luchtkwaliteit, en dus op de gezondheid van iedereen, doordat er minder fijnstof en uitlaatgassen in de lucht terecht komen.

Deel jullie verhaal over de schoolstraat

Sinds de start van ‘Paraat voor de schoolstraat’ hebben al meer dan 150 scholen een schoolstraat opgestart. Om zicht te krijgen op deze schoolstraten, zijn we benieuwd naar jullie verhalen. Waar en sinds wanneer werd een schoolstraten opgestart? Hoe werd deze onthaald? Op welke manier wordt deze nageleefd? Enzovoort.

We leren uit deze inzichten en willen deze delen met andere gemeenten en scholen die met een schoolstraat willen starten. We ontvangen graag ook enkele foto’s om de schoolstraat in de praktijk te zien, via de bevraging of per mail naar info@octopusplan.be.

Een nieuwe schoolstraat opstarten?

Wil je als gemeente of school een nieuwe schoolstraat opstarten? Of wensen jullie ondersteuning bij de aanpassing naar veilige schoolomgevingen? Lees alles over onze visie ‘Schoolomgeving 2.0‘ en neem contact op met ons team via info@octopusplan.be.