Charter ‘Schoolomgeving 2.0’

Tijdens het schooljaar 2017-2018 startte het Octopusplan met de transitie naar de schoolomgeving 2.0. De doelstellingen omschreven in de rubriek ‘visie’ hebben hierin een prominente plaats.

Tien jaar eerder riep het Octopusplan het eerste Octopuscharter in het leven. Heel wat gemeenten engageerden zich toen om werk te maken van duurzaam woon-schoolverkeer en verkeersveilige schoolomgevingen.  Gezien de vraagstukken in schoolomgevingen steeds complexer worden, lanceert het Octopusplan een tweede charter onder de naam ‘Schoolomgeving 2.0’.


CHARTER SCHOOLOMGEVING 2.0

Onze gemeente engageert zich om mee te bouwen aan de ‘Schoolomgeving 2.0’:

 1. De gemeente ziet de Octopus als een uniek symbool voor de verkeersveiligheid van kinderen en de kindvriendelijke inrichting van schoolomgevingen en schoolroutes.
 2. In alle activiteiten, maatregelen en acties in verband met woon-schoolverkeer stelt onze gemeente het fysiek en psychisch welzijn van kinderen centraal. Duurzaam verplaatsen heeft voordelen op vlak van motorische ontwikkeling, zelfontplooiing, fysieke gezondheid en bevordert de sociale interactie.
 3. De gemeente streeft ernaar om stapsgewijs en met als finale streefdatum 1 september 2030 de schoolomgevingen te transformeren naar de schoolomgeving 2.0.
 4. De gemeente heeft bij de transitie naar de schoolomgeving 2.0 aandacht voor:
 • Duurzame verplaatsingen (doelstellingen rond verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit)
 • Vergroening (doelstellingen rond klimaat, ecologie en gezondheid)
 • Beweging en ontmoeting (doelstellingen rond recreatie, sociale cohesie en gezondheid)
 • Participatie en co-creatie (doelstellingen rond betrokkenheid en participatie)
 1. Naast het aanpassen van de weginfrastructuur heeft de gemeente ook aandacht voor educatie, handhaving en sensibiliseringinitiatieven die de schoolomgeving 2.0 ten goede komen.
 2. Een structurele en constructieve samenwerking tussen scholen, gemeenten en andere actoren staat centraal. De gemeente neemt de coördinerende rol op bij het opstarten van een Octopus werkgroep waarbij er aan de doelstellingen en engagementen van het charter wordt gewerkt.
 3. De gemeente engageert zich om de Octopusscholen te ondersteunen bij de organisatie van campagnes en verkeersacties. De gemeente speelt een actieve rol en communiceert ook rond de acties, campagnes en genomen maatregelen.
 4. De Octopusgemeente geeft financiële ondersteuning aan Octopusscholen op het grondgebied door minstens de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de scholen over te nemen indien zij dat wensen.


Namens het College van Burgemeester en Schepenen, verklaart de gemeente………………………………………. zich akkoord met bovenstaand charter.

Datum:                                                                                                         Handtekeningen:


Charter Schoolomgeving 2.0