Doelstellingen

Het Octopusplan kent de volgende doelstellingen:

Veiligheid

Met het Octopusplan ijveren we voor veiligere schoolomgevingen en -routes. Veilige routes zijn immers een cruciale factor die bepaalt of kinderen zich al dan niet te voet of met de fiets naar school verplaatsen.

Ecologie

Het Octopusplan heeft aandacht voor milieu en klimaat. Door het stimuleren van duurzame mobiliteit verbeteren we de luchtkwaliteit en verminderen we de CO2-uitstoot. Zo streven we een beter klimaat na. In onze activiteiten trachten we een duurzame filosofie te hanteren door het drukwerk stelselmatig te beperken, minder verpakkingsmateriaal te voorzien, duurzame materialen aan te kopen of met een kwaliteitslabel, materialen online ter beschikking te stellen enz.

© Kurt Stockman

Participatie

Niet alleen de verkeersveiligheid draagt bij tot de toename van jonge fietsers en voetgangers. Ook de weg die kinderen afleggen van en naar school moet op een kindvriendelijke manier worden ingericht. Kinderen zullen zelf vragende partij worden om naar school te wandelen of fietsen indien de route een uitstraling heeft die hen aanspreekt.

Gezondheid

Vandaag de dag wordt overgewicht bij steeds meer kinderen vastgesteld. Dit kan op latere leeftijd grote gezondheidsproblemen veroorzaken. Een belangrijke oorzaak van dit overgewicht is toe te schrijven aan de enorme daling van de fysieke activiteit bij kinderen. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het verhogen van de mobiliteit van kinderen. Te voet of met de fiets naar school gaan, draagt immers bij tot het behalen van de richtlijn voor dagelijkse beweging bij kinderen. Daarnaast zorgt actief transport naar school eveneens voor de ontwikkeling van een gezond psychisch en sociaal evenwicht.

Bekijk onze visie en aanpak