Voetgangersbeweging vzw

De Voetgangersbeweging vzw is een door de Vlaamse overheid erkende mobiliteitsorganisatie. De organisatie heeft als doel duurzaam verplaatsingsgedrag te stimuleren en promoten, met bijzondere aandacht voor voetgangers.

Om mensen ertoe aan te zetten om de auto meer aan de kant te laten en zich te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen, volstaat het niet om enkel de kwaliteit van voetpaden en oversteekplaatsen te bekijken. De hele publieke ruimte moet als geheel goed functioneren. Daarbij wordt op een integrale manier gekeken naar verkeersveiligheid, beeldkwaliteit, groenvoorziening, toegankelijkheid, materiaalgebruik en andere aspecten.

De Voetgangersbeweging legt in haar werking daarom het accent op de kwaliteit van de openbare ruimte.

Om haar rol als pleitbezorger voor kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimten optimaal te vervullen, steunt de organisatie op twee werkingen:

Het Octopusplan

Veilig en duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes.

Infopunt Publieke Ruimte

Dialoog en betrokkenheid maken openbare ruimte tot publieke ruimte. Infopunt Publieke Ruimte is een aanspreekpunt voor professionelen, beleidsmakers en burgers die meer willen doen met hun leefomgeving.