Schoolomgeving 2.0: een kijkje over de grens

Schoolomgeving 2.0 is de visie van Octopusplan waarbij duurzame en kindvriendelijke schoolomgevingen centraal staan. Kinderen hebben namelijk nood aan een veilige en gezonde omgeving waar ze vrij kunnen bewegen en spelen. Mobiliteit, ontmoeting, vergroening en beweging zijn daarom de vier centrale pijlers in deze visie

Street for Kids

Een school kan Schoolomgeving 2.0 nastreven aan de hand van de verschillende campagnes van Octopusplan. Denk aan Strapdag (meer stappen en trappen), Parkeerplaats Vrij (minder ruimte voor auto’s), Parkour (beweegprikkels in de omgeving stimuleren) en nog veel meer. Gemeenten kunnen aan Schoolomgeving 2.0 bouwen door de publieke ruimte aan te pakken. Een mooi voorbeeld hiervan is het project “Street for Kids” in Tirana (Albanië).

Vernieuwing van de schoolomgeving

Dit deden ze in de eerste plaats door de ruimte terug te geven aan de voetganger. Parkeerplaatsen werden verwijderd en de ruimte voor de auto werd versmald tot 2,8 à 3 meter breedte.

“De straten in de schoolomgeving aanpakken, verbetert niet alleen de veiligheid waar kinderen en ouders die het meest nodig hebben, maar ze brengen ook een breder gesprek op gang over het verschuiven van de prioriteit van auto’s naar voetgangers in de stad. Op de nieuwe ruimte voor de jonge voetgangers werden verschillende thermoplasten aangebracht, met bijvoorbeeld hinkelpaden om spelen en bewegen te stimuleren. Er werden grote banken geplaatst, zodat (groot)ouders en kinderen kunnen zitten: een ideale plaats voor ontmoeting en om even uit te rusten! Ook plaatste men verschillende speeltuigen. Ten slotte werden planten en bomen aangeplant voor voldoende groen. Dit creëert schaduw en helpt de afvoer van water.

Overal ruimte voor spelen

Door de straten rond de schoolpoort op deze manier in te richten, krijgen kinderen veel meer tijd en ruimte om te spelen. Daar waar ze vroeger eerst met de ouders naar een park moesten gaan, en soms zelfs een drukke baan oversteken, kan het kind nu dagelijks op de route naar school gebruik maken van de speelelementen. Doordat er minder auto’s rijden, verbetert de luchtkwaliteit en vermindert het straatlawaai in de schoolomgeving. Ook kunnen kinderen veilig fietsen of steppen, doordat ze daar nu meer plaats voor hebben. De kinderen komen dus meer aan beweging toe en komen in een gezondere omgeving terecht. Doordat sociale ontmoetingen gestimuleerd worden in deze context, komt het ook het mentale van welzijn van het kind ten goede.

In Tirana werden 20 dergelijke nieuwe straten aangelegd rond scholen, dankzij het Street for Kids-programma van het Global Designing Cities Initiative en met de steun van GIZ en Bloomberg Philantropies. De veiligheid en het welzijn van het kind staan hierbij centraal. Met dit project heeft de stad een positieve impact op zo’n 25.000 leerlingen en is daarmee een leidend voorbeeld op vlak van kindvriendelijke steden en gemeenten.


Bronnen: