Good Practice: Parking aan SBS Vijve krijgt meer groen

Campagne #7 Parkeerplaats Vrij is een manier om de schoolomgeving tegelijkertijd groener én veiliger te maken. Geparkeerde auto’s weren, zorgt ervoor dat strappers meer ruimte krijgen en zichtbaarder zijn. SBS Vijve uit Waregem ging met deze campagne aan de slag, met een prachtig resultaat tot gevolg!

De handen in elkaar

“Al jaren was de school vragende partij om de parkeergelegenheden in de nabijheid van onze school aan te passen,” stelt Tony Sabbe, de directeur van SBS Vijve. De parking aan de school is een openbare plaats, grenzend aan jeugdlokalen en een ontmoetingscentrum. Alle partijen stonden achter het idee om de parking te herzien. Daarom staken ze de koppen bij elkaar om op zoek te gaan naar een oplossing.

De jeugddienst, cultuurdienst en de school gingen samen in overleg. Hierbij betrokken ze eveneens de verkeersdienst, de ouderraad en leerlingen. Na veel denkwerk, talrijke overleggen en dankzij medewerking van Stad Waregem, werd de parking heringericht.

Het plan: een veilige en groene parking

De oorspronkelijke parking was grijs en verhard. Bij de herinrichting lag de focus op vergroenen. De parking kreeg waterdoorlaatbare klinkers. Op een extra groenzone kunnen kinderen nu spelen, en de voetpaden werden afgeschermd.. De jeugdlokalen en de school bleven gemakkelijk toegankelijk. Door een ander circulatieplan verloopt het verkeer op de parking vlotter dan voorheen. “Het resultaat was dat wij onze grijze parking mochten ombouwen tot een groene long waar ruimte is om te spelen,” concludeert directeur Sabbe.

Wat kan je zelf doen?

SBS Vijve toont dat het mogelijk is om na hard werken en veel overleg tot een mooi resultaat te komen. De koppen bij elkaar steken is altijd een meerwaarde! Maar het hoeft niet altijd zo’n groot project te zijn. Elke school kan al beginnen met één parkeerplaats om te vormen tot een groene ontmoetingsruimte, een plaats voor fietsparkeren…

Enkele ideeën met een actiefiche om aan de slag te gaan:

Heb je deze of een andere campagne uitgevoerd? Denk er dan aan om voor 31/5/2024 je tentakel aan te vragen.