Onderzoek bevestigt: schoolstraten zorgen voor gezondere kinderen.

BERCHEM, 3 december 2020 – Recent onderzoek wijst uit dat het vermijden van auto’s aan schoolpoorten een grote impact heeft op de luchtkwaliteit in de omgeving en op de gezondheid van kinderen. Dat concludeert de Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg van de Vlaamse overheid na metingen in schoolstraten. Op basis van deze hoopgevende resultaten herhaalt de Voetgangersbeweging haar pleidooi om een zone van minimaal 50 meter aan weerszijden van de schoolpoort parkeervrij te maken en anders in te richten.

De Voetgangersbeweging werkt via het Octopusplan samen met meer dan 1300 scholen en 157 Vlaamse gemeentebesturen. Met de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ zorgde de organisatie samen met de Vlaamse overheid in 2017 voor een grootschalige uitrol van schoolstraten in heel Vlaanderen. De impact ervan op de luchtkwaliteit en gezondheid is vandaag bewezen. Onderzoek van onder meer VITO wijst uit dat de concentratie ultrafijnstof, roet en stikstofoxides in een schoolstraat tot 40% lager kan zijn.

Geen auto’s meer aan de schoolpoort

Omwille van de voordelen voor gezondheid en verkeersveiligheid riep de Voetgangersbeweging in 2019 op om een zone van 50 meter aan weerszijden van de schoolpoort parkeervrij te maken. “Het onderzoek bevestigt dat dergelijke ingrepen wel degelijk effect hebben”, zegt woordvoerder Tom Dhollander. “Het geleidelijk afbouwen en omvormen van parkeerplaatsen naar plantvakken, fietsenstallingen en zitplekken leidt tot minder autoverkeer, meer verkeersveiligheid maar vooral tot een aangenamere en gezondere school- en woonomgeving. Het invoeren van een schoolstraat, waarbij autoverkeer bij het begin en het einde van de schooldag uit de straat wordt geweerd, is een belangrijke eerste stap in die richting.”  

Minder gemotoriseerd verkeer, betere lucht

De resultaten van het onderzoek in schoolstraten vallen niet uit de lucht. Ook de radicale beperking van het aantal verplaatsingen tijdens de coronalockdown heeft tot een betere luchtkwaliteit geleid. Recent bleek dat door de LEZ-zones in steden en gemeenten de gemiddelde luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert. Onderzoek heeft bovendien aangewezen dat slechte luchtkwaliteit de gezondheidsschade van Covid-19 versterkt.

“Als onze overheden erin slagen om drastische verkeersaanpassingen door te voeren voor coronamaatregelen, dan moet het ook lukken om via verkeersingrepen en herinrichting van openbaar domein de gezondheid van onze kinderen permanent te verbeteren”, aldus Dhollander. “In een gezondheidscrisis zoals we die nu meemaken, ligt de oplossing voor een deel letterlijk op straat: verminder het autogebruik en richt de ruimte in voor voetgangers en fietsers. Corona toont aan dat mensen snakken naar aangename omgevingen om te wandelen, te fietsen en elkaar te ontmoeten. Schoolstraten moeten de trendsetters zijn voor meer autoluwe en gezondere schoolomgevingen. Met nieuwjaar zullen we elkaar meer dan ooit ‘een goede gezondheid’ wensen. Door werk te maken van meer schoolstraten en minder parkeerruimte kunnen steden en gemeenten snel en efficiënt het voortouw nemen. Dat is onze nieuwjaarswens voor alle burgemeesters.”    

Steden of gemeenten kunnen hiervoor nog steeds gebruik maken van de subsidies van de Vlaamse overheid voor veilige schoolomgevingen. Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters voorziet ondersteuning via de Toolbox Duurzame Mobiliteit.  Naast de directe schoolomgeving wil de minister in 2021 ook subsidies geven voor veilige schoolroutes.


PERSINFO

Rapport ‘Gezonder naar school door de schoolstraat’ op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse overheid)

Toolbox Duurzame Mobiliteit

Paraat voor de Schoolstraat

PERSCONTACT

Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder Voetgangersbeweging vzw
tom.dhollander@voetgangersbeweging.be, 0495 887 343
www.voetgangersbeweging.be