Paraat voor de Schoolstraat

Paraat voor de schoolstraat

Test je Schoolstraat of stapspot!

De campagne “Paraat voor de schoolstraat” werd door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gelanceerd om de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren. De campagne roept scholen en gemeenten op om een schoolstraat of stapstop uit te testen.  Een Schoolstraat is een straat waarbij aan het begin en op het einde van de dag het drukke verkeer aan de schoolpoort wordt beperkt.

De campagne wordt ondersteund door heel wat partners. Elk vanuit de eigen werking zien zij het belang in van een bredere toepassing van schoolstraten.

Op de website www.paraatvoordeschoolstraat.be worden praktijkvoorbeelden verzameld en kunnen scholen onder andere een stappenplan vinden over hoe ze een schoolstraat kunnen inrichten. Er zijn ook provinciale infosessies voorzien voor scholen en gemeenten.

Waarom een schoolstraat?

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos tijdens de ochtendspits aan de schoolpoort  veroorzaakt heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Dit zorgt niet alleen voor slechte luchtkwaliteit buiten, maar ook in de school! De lucht blijft daar hangen voor de rest van de dag.

De verkeerschaos zorgt tevens voor vele ergernissen op vlak van verkeersveiligheid en gebruik van de schoolomgeving. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen…

Een schoolstraat doorbreekt de vicieuze cirkel en biedt een oplossing voor de verkeersdrukte. Uit ervaring blijkt dat meer ouders kiezen om te voet of met de fiets te komen in plaats van met de auto. De omgeving rond de schoolpoort wordt rustiger en aangenamer.

Door de straat verkeersvrij te maken, kan de schoolomgeving voor kinderen en jongeren heel wat meer betekenen. Plaats die auto’s innamen, komt vrij voor voetgangers, fietsers, groen, ontmoeting, beweging en recreatie. Dit is de essentie van de visie ‘Schoolomgeving 2.0’ van het Octopusplan. 

Ontdek hier ook de Octopus slagboom om de Schoolstraat op een efficiënte, kindvriendelijke manier af te sluiten >