FLITS

Tussen herfst-en krokusvakantie gaan we ‘FLITSEN’

De wintercampagne van het Octopusplan start op maandag 5 november en loopt tot aan de krokusvakantie op vrijdag 1 maart. De kerndoelstelling van FLITS is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. FLITS wil met de campagne het autoverkeer terugdringen en duurzame mobiliteit stimuleren. FLITS roept ook op tot een verantwoordelijk verkeersgedrag in de winterperiode zowel naar zachte weggebruikers (regels respecteren, zichtbaarheid, …) als naar automobilisten (aangepaste snelheid, vermijden schoolroutes, …).

Naast de campagne op school, doet het Octopusplan jaarlijks een oproep naar FLITSTEAMS (5 teams per provincie). Deze teams gaan tijdens de winterperiode op pad met (gratis) beloningsmateriaal om op de drukke wegen naar school kinderen te verrassen die zich duurzaam verplaatsen.

Voor dit jaar zijn de Flitsteams reeds volzet. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en mis de oproep volgend jaar niet. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.

Leuk concept met mooie kant-en-klare campagnematerialen

Alle leerlingen krijgen een Flitskaart mee naar huis. Het doel is om de vier stickerdelen te verzamelen tussen herfst – en krokusvakantie zodat de volledige Octopus afbeelding zichtbaar is. Zodra Octopus volledig is, kan er meegedaan worden aan de wedstrijd om een gepersonaliseerd flitshesje te winnen.

 

Hoe ontvangen de leerlingen de vier stickers?

Hang de grote schoolposter uit op een zichtbare plaats en geef de Flitskaarten mee met de leerlingen. 

 

 

Schoolposter FLITS
FLITS kaart voor elke leerling

START NA DE HERFSTVAKANTIE

1- Controle

We sparen dus met de hele school samen op de grote schoolposter voor het eerste stickerdeel. De school organiseert een 2-tal controlemomenten voor de kerstvakantie. Komt de leerling als strappend naar school, en gebeurt dat -voor zover na te gaan- volgens de regels? Dan mag er een stempel op de schoolposter. Is het aantal leerlingen in stempels behaald, dan krijgt elke leerling het eerste stickerdeel mee naar huis.

2- Schoolopdracht

Er zijn twee stickers te verdienen via de controles (1 voor de kerstvakantie en 1 na). De andere twee delen worden behaald via schoolopdrachten. De school kan zelf de opdrachten kiezen of er nieuwe verzinnen. We geven alvast enkele suggesties:

  • Flitswandeling  voor de kerstvakantie (mogelijk te combineren met Halloween)
  • Flitsfuif voor de krokusvakantie (mogelijk te combineren met Carnaval)

Maar uiteraard kan de school andere opdrachten kiezen. In het stappenplan staan nog tal van tips en ideeën.

 

Sint-Lutgart

JOEPIE KERSTVAKANTIE

3- Controle: zie punt 1.

4- Schoolopdracht: zie punt 2.

KROKUSVAKANTIE

           

>Volg het stappenplan