Waarom Flitsen?

Flitsen voor meer stappers en trappers in de winter

Waarom Flitsen

In de eerste schoolweken en in het voorjaar gaat een groot aantal kinderen te voet of met de fiets naar school. Gedurende de donkere maanden van het jaar is dat veel minder. Tijdens die periode is een verdubbeling van het aantal autoverplaatsingen van en naar school geen uitzondering. De verkeersdrukte aan de schoolpoort wordt hierdoor groter en de veiligheid van stappers en trappers komt in het gedrang. Flits moedigt het stappen en trappen aan, ook tijdens de donkere maanden van het jaar.

De kerndoelstelling van Flits is ouders en kinderen stimuleren om in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. De afstand naar school of naar huis blijft immers hetzelfde. Met aangepaste kledij en voldoende zichtbaarheid, is het perfect mogelijk om het hele jaar door al strappend naar school te blijven gaan.

Flits zet de winterstrapper in de kijker door onder andere aandacht te geven aan zichtbaarheid van alle stappers en trappers aan de hand van de flitsopdrachten.