Stappenplan

Flits werkt met een spaarconcept waarbij leerlingen van de school samen sparen voor 4 Octopusstickers op hun Flitskaart. Het sparen gebeurt op schoolniveau via controlemomenten en schoolopdrachten, dit om het samenhorigheidsgevoel te versterken. Samen voor meer duurzame mobiliteit en veilige schoolomgevingen. De schoolposter hangt op een zichtbare plaats zodat iedereen de voortgang van de acties kan zien. Volg het Flits stappenplan om de campagne te organiseren.

Stap 1: Flitsmateriaal nakijken

 •  

Begin september ontving elke Octopusschool de campagnematerialen voor Flits maar ook voor de andere campagnes. Kijk het Flitsmateriaal goed na. Een overzicht van de Flitsmaterialen

     

Stap 2: Start met de voorbereidingen 2 weken voor de herfstvakantie.

Begin bij voorkeur minstens twee weken voor de herfstvakantie met de voorbereidingen van de Flitscampagne.
Hieronder een vrijblijvende timing en aanpak.

2 weken voor de herfstvakantie: maak afspraken over de campagne

 • Vorm een beperkte werkgroep met enthousiaste leerkrachten, ouders en eventueel leerlingen.
 • Belangrijk! Lees vooraf alles over het concept van deze campagne.
 • Bespreek met de werkgroep de aanpak:
  • Waar hangen we de schoolposter/affiches en banner?
  • Wanneer en wie bedeeld de Flitskaarten en -stickers?
  • Wie zorgt voor de verdeling van de ouderbrieven?
  • Plan samen met de werkgroep en het lerarenkorps de controlemomenten en de beide activiteiten. 
  • Bespreek andere leuke ideeën om de Flits een eigen toets te geven zoals leuke Flitsversiering aan de schoolpoort. Of plan de eerste weken een fietscontrole zodat de fietsers veilig en met een goed werkend fietslicht de winterperiode ingaan. Extra tussentijdse beloningen kunnen ook leuk zijn zoals extra speeltijd, een versnapering, … .
  • Plan enkele tussentijdse overlegvergaderingen met de werkgroep om alles in goede banen te leiden.

1 week voor de herfstvakantie: verdeel de materialen en communiceer de campagne naar ouders. 

 • Verdeel de ouderbrieven. Download
 • Verdeel de spaarkaarten onder de leerlingen.
 • Geef elke klas het benodigd aantal stickervellen, 1 per leerling.
 • Hang de affiches op zichtbare plaatsen voor ouders en grootouders
 • Hang de Flitsschoolposter op een zichtbare plaats voor alle leerlingen.
 • Hang de Flitsbanner, eventueel optioneel aangekocht, aan de schoolpoort.
 • Zet een nieuwsbericht op de website/andere kanalen. Gebruik eventueel de voorbeeldberichten

Stap 3: Start Flitscampagne na herfstvakantie op donderdag 12 november 2020.

Neem een flitsende start! Dit kan door een verrassingsactie aan de schoolpoort. Organiseer een leuk flitstoneel door  fluojuffen en -meesters gebracht of knutsel die dag met de ganse school aan een gezamenlijke Flitstotem. Wees creatief!

Voor de controleactie is het de bedoeling om minstens twee keer te controleren. De eerste controle is een nulmeting. Bij de tweede controle moet het resultaat beter zijn dan de nulmeting. Dus meer stappers en trappers en meer aandacht voor zichtbaarheid. Pas als dit verbeterd is, krijgen de leerlingen een stickerdeel. Niet verbeterd? Een herkansing is mogelijk. Tips voor de aanpak van de controles en activiteiten. 

Neem leuke flitsfoto’s en maak kans op mooie prijzen. Bekijk de info over de wedstrijd bij stap 5.

Stap 4: Sluit Flits af met een Gekkeschoenendag voor de krokusvakantie.

Sluit de laatste of voorlaatste week voor de krokusvakantie de Flits feestelijk af met de Gekkeschoenendag. De leerlingen hebben hopelijk alle vier stickerdelen verdiend en kunnen de volledige Octopustekening zien. Leerlingen kunnen meedoen aan de individuele wedstrijd, zie stap 5.

Stap 5: Doe mee aan de Flitswedstrijd!

De Flitswedstrijd bestaat uit een scholenwedstrijd en een individuele wedstrijd.

De scholenwedstrijd staat open vanaf 12 november 2020 tot en met 21 februari 2021.
De individuele wedstrijd vanaf 8 februari 2021 tot en met 21 februari 2021.

Veel succes!