Stappenplan

Flits werkt met een spaarconcept waarbij leerlingen van de school samen sparen voor 4 Octopusstickers op hun Flitskaart. Het sparen gebeurt op schoolniveau via controlemomenten en schoolopdrachten, dit om het samenhorigheidsgevoel te versterken. Samen voor meer duurzame mobiliteit en veilige schoolomgevingen. De schoolposter hangt op een zichtbare plaats zodat iedereen de voortgang van de acties kan zien. Volg het Flits stappenplan om de campagne te organiseren.

Stap 1: Flitsmateriaal nakijken

Begin september ontving elke Octopusschool de campagnematerialen voor Flits maar ook voor de andere campagnes. Kijk het materiaal goed na.

 

     

Stap 2: Start met de voorbereidingen 2 weken voor de herfstvakantie.

Begin bij voorkeur minstens twee weken voor de herfstvakantie met de voorbereidingen van de Flitscampagne.
Hierbij een vrijblijvende timing en aanpak:

2 weken voor de herfstvakantie: Maak afspraken over de campagne.

 • Vorm een werkgroep met enthousiaste leerkrachten, ouders en eventueel leerlingen.
 • Belangrijk! Lees vooraf alles over het concept van deze campagne.
 • Bespreek met de werkgroep de aanpak:
  • Waar hangen we de schoolposter/affiches en banner?
  • Wanneer en wie bedeelt de Flitskaarten en -stickers?
  • Wie zorgt voor de verdeling van de ouderbrieven?
  • Plan samen met de werkgroep en het lerarenkorps de controlemomenten en de drie activiteiten. 
  • Bespreek andere leuke ideeën om Flits een eigen toets te geven zoals leuke Flitsversiering aan de schoolpoort. Of plan de eerste weken een fietscontrole zodat de fietsers veilig en met een goed werkend fietslicht de winterperiode ingaan. Extra tussentijdse beloningen zijn ook leuk zoals extra speeltijd, een versnapering, …
  • Plan enkele tussentijdse overlegvergaderingen met de werkgroep om alles in goede banen te leiden.

1 week voor de herfstvakantie: Verdeel de materialen en communiceer de campagne naar ouders. 

 • Verdeel de ouderbrieven. Download
 • Verdeel de spaarkaarten onder de leerlingen.
 • Geef elke klas het nodige stickervellen, 1 per leerling.
 • Hang de affiches op zichtbare plaatsen voor ouders en grootouders.
 • Hang de Flitsschoolposter op een zichtbare plaats voor alle leerlingen.
 • Hang de Flitsbanner, eventueel optioneel aangekocht, aan de schoolpoort.
 • Zet een nieuwsbericht op de website/andere kanalen. Gebruik eventueel de voorbeeldberichten

Stap 3: Start Flitscampagne na de herfstvakantie

Neem een flitsende start! Dit kan door een verrassingsactie aan de schoolpoort. Organiseer een leuk flitstoneel door  fluojuffen en -meesters gebracht of knutsel die dag met de ganse school aan een gezamenlijke Flitstotem. Wees creatief!

Voor de controleactie is het de bedoeling om minstens twee keer te controleren. De eerste controle is een nulmeting. Bij de tweede controle moet het resultaat beter zijn dan de nulmeting. Dus meer stappers en trappers en meer aandacht voor zichtbaarheid. Pas als dit verbeterd is, krijgen de leerlingen een stickerdeel. Niet verbeterd? Een herkansing is mogelijk. Tips voor de aanpak van de controles en activiteiten. 

Neem leuke flitsfoto’s en maak kans op mooie prijzen. Bekijk de info over de wedstrijd bij stap 5.

Stap 4: Sluit de campagne af voor de krokusvakantie.

Sluit de laatste of voorlaatste week voor de krokusvakantie Flits vrolijk af met de laatste opdracht ‘Neem een luchtfoto’. De leerlingen hebben de vier stickerdelen verdiend. Zo zien ze de volledige Octopustekening. Hoeveel lichtjes telt deze tekening?

Stap 5: Doe mee aan de Flitswedstrijd!

De Flitswedstrijd bestaat uit een scholenwedstrijd en een individuele wedstrijd.

De scholenwedstrijd staat open vanaf 8 november 2021 tot en met 6 maart 2022.
De individuele wedstrijd staat open vanaf 7 februari 2022 tot en met 6 maart 2022.

Veel succes!