Octopusplan begeleidt Wevelgem naar een kindvriendelijke schoolomgeving

In GBS Kweekstraat te Wevelgem opende donderdag 16 mei officieel de nieuwe schoolstraat. De schoolstraat is een tijdelijke proefopstelling, samen met twee andere maatregelen die de schoolomgeving aangenamer en veiliger maken. Ook werd één definitieve aanpassing ingevoerd, namelijk de heraanleg van het toegangspad naar de schoolpoort.

Octopusplan begeleidde de gemeente in het proces naar een kindvriendelijke schoolomgeving.

3 tijdelijke en 1 definitieve aanpassing

Invoeren van de schoolstraat

De school wordt aan het begin en aan het einde van de schooldag telkens een half uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit verbetert de luchtkwaliteit, maar zorgt evenzeer voor minder verkeerschaos aan de schoolpoort. Op vlak van verkeersveiligheid maakt dit een groot verschil voor de leerlingen.

Plaatsen van bloembakken

In de Kweekstraat werden bloembakken geplaatst. Leerlingen uit verschillende schooljaren staken samen de handen uit de mouwen en plantten hier zelf kruiden en groenten. De bloembakken dienen als voetpaduitstulping, waardoor de kinderen zichtbaarder zijn en er een kortere oversteeklengte is. Daarnaast is het fijn lesmateriaal om met de leerlingen bij te leren over de kruiden en groenten die er groeien.

Aanbrengen van wegmarkeringen

Op het kruispunt van de Leierstraat en de Kweekstraat werden tijdelijke aanduidingen voor wegversmallingen getekend. Na positieve evaluatie, kan hier een definitief breder voetpad geplaatst worden.

Het toegangspad: een definitieve wijziging

Eén definitieve wijziging staat op de planning. Het toegangspad naar de schoolpoort zal in de grote vakantie heraangelegd worden. Het pad wordt gedeeltelijk onthard, wat voor meer groen zorgt en voor de leerlingen ook gewoon aangenamer wandelen is.

Feedback over de schoolstraat

In GBS De Kweekstraat wordt voor het eerst een schoolstraat ingevoerd. Deze tijdelijke proefopstelling blijft tot aan de zomer. We zijn benieuwd naar hoe de schoolstraat en de andere maatregelen zullen ontvangen worden. Maar ook op vele andere plaatsen in Vlaanderen zijn er schoolstraten, zowel tijdelijk als definitief. Ook hier vragen we af hoe deze schoolstraten ondertussen onthaald worden. Worden de afspraken nageleefd? Is de buurt tevreden? Zijn leerkrachten tevreden? Laat het ons weten via een korte bevraging.

Heeft de school geen schoolstraat of is de school op zoek naar meer maatregelen om de schoolomgeving veiliger en duurzamer te maken? Neem contact op met info@octopusplan.be voor meer info over onze begeleidingen.