Draaiboek ‘Verover De Straat’ helpt je op weg

Vlaanderen telt meer parkeerplaatsen dan er mensen zijn. Zo’n 24.000 hectare van de beschikbare grond wordt momenteel voorbehouden voor het parkeren van wagens. Dat werd erg duidelijk tijdens de coronacrisis en bijhorende lockdowns: het zorgde wereldwijd voor een tijdelijke onttroning van Koning Auto en de nood aan meer buitenruimte. Er werden terrassen ingericht, fietspaden werden verbreed,… om de straten gezelliger en leefbaarder te maken. Het concept ‘Verover De Straat’ baseert zich op twee zaken: het introduceren van deelmobiliteit en het herinrichten van parkeerplaatsen om een gezellige buurt te creëren. Na een succesvolle start van het project in Leuven zijn de ervaringen gebundeld in een handig draaiboek. Het handboek geeft toelichting over het concept, bevat een plan van aanpak met toepasbare tips, voorbeeldprojecten, een tijdslijn en een voorbeeldbegroting.  Het draaiboek is zowel handig voor lokale besturen, organisaties als gemotvieerde burgers.