Uniformiteit aan schoolomgevingen in Neteland

Neteland is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten: Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. De gemeenten werken onder andere samen op vlak van mobiliteit van de schoolgaande jeugd.  Duurzame mobiliteit is daarbij een belangrijke factor. Dat resulteerde reeds in heel wat maatregelen o.a. op vlak van sensibilisatie, actieweken, schoolstraten, … Het samenwerkingsverband Neteland wil een stap verder gaan en inzetten op meer uniformiteit wat betreft het wegbeeld aan de rand van de schoolomgevingen van de vijf gemeenten in de volledige zone. Het Octopusplan werkte deze opdracht uit. Dat resulteerde in voorstellen van infrastructurele aanpassingen afhankelijk van de beschikbare ruimte en rekening houdend met de visie Schoolomgeving 2.0. Op die manier is er aandacht voor mobiliteit, beweging, ontmoeting en vergroening.

Schoolomgeving 2.0 is een visie, ontwikkeld door het Octopusplan, rond schoolomgevingen die een antwoord biedt op heel wat maatschappelijke uitdagingen. Kinderen hebben nood aan beweging, sociaal contact, betere luchtkwaliteit en een duurzame mobiliteit. Een doordachte inrichting van de schoolomgeving komt hieraan tegemoet. Lees meer over de visie >

Schoolomgeving Herentals Ring – VOOR
Schoolomgeving Herentals Ring – NA

Benieuwd wat het Octopusplan voor jouw gemeente kan betekenen?

Contact – Octopus begeleidingen

Vul dit formulier in en wij nemen contact op m.b.t. onze begeleidingen.

Naam(Vereist)
Indien gewenst kan je hier al wat bijkomende informatie bezorgen rond de specifieke situatie of noden voor de begeleiding (hoeveel schoolomgevingen, specifieke noden, begeleiding rond schoolstraten, schoolroutes, …)