Herbekijk de webinar: ‘Hoe werk ik mee aan een veilige schoolomgeving?’

Een schoolomgeving is minstens 2 keer per dag een ingewikkeld kluwen van auto’s, bussen, vrachtwagens met daartussen fietsers en voetgangers. Dit gaat gepaard met uitlaatgassen, veel lawaai- en geurhinder, gevaarlijke situaties, … Er heerst een drukte van jewelste. Verkeer is noodzakelijk om ergens te geraken, op school, bij vrienden, bij de sprotclub, … Maar teveel verkeer heeft echter nadelen op vlak van gezondheid, klimaat en mobiliteit. Meestal zijn het directies en oudercomités die deze problematiek aankaarten bij gemeentebesturen. Maar ook leerlingen kunnen een handje toesteken!

Herbekijk hieronder de boeiende webinar van het Octopusplan en Straatvinken. Gastspreker Professor Van Outrive, verbonden aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling en lid van het Urban Studies Institute aan de Universiteit van Antwerpen. Hij werkt ook mee aan het burgerwetenschapsproject Straatvinken, www.straatvinken.be .