Kindvriendelijke schoolomgeving Langeledeschool Wachtebeke wint de Verkeersveiligheidsprijs 2021

Het project ‘Even uit de vaart, kindvriendelijke schoolomgeving aan de Langelede’ wint de Verkeersveiligheidsprijs 2021. Het project is het mooie resultaat van de samenwerking tussen onze organisatie (Voetgangersbeweging, Octopusplan), de gemeente Wachtebeke, de Langeledeschool, met steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Tijdens de openingssessie van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid op 16 maart 2021 werd de winnaar bekendgemaakt.

Maak hieronder kennis met dit mooie project!

Lees hieronder het officiële persbericht 16/02/2021, VSV.

Het gemeentebestuur en de lokale politie van Brasschaat, de lokale politie Gent en een school uit Wachtebeke maken kans om de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2021 in de wacht te slepen. Die jaarlijkse prijs is een onderscheiding voor concrete projecten die door hun vernieuwende aanpak wezenlijk bijdragen aan de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters maakt de uiteindelijke winnaar op 16 maart bekend tijdens de openingszitting van het online Vlaams Congres Verkeersveiligheid. 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters
“Het is heel fijn om te zien dat verkeersveiligheid niet uitsluitend een top-downverhaal is, maar dat ook weggebruikers en inwoners meewerken aan veiliger verkeer en duurzame mobiliteit. Deze initiatieven kunnen andere overheden en organisaties in Vlaanderen alleen maar inspireren.”

 “Allemaal VIB”, “Samenleven in het verkeer” en “Even uit de vaart”, drie lokale projecten uit respectievelijk Brasschaat, Gent en Wachtebeke, zijn door een vakjury onder leiding van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) genomineerd voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2021. De jury selecteerde de kanshebbers uit in totaal 19 kandidaten die een dossier voor de prijs hadden ingestuurd.  

Een korte toelichting bij de drie genomineerde projecten

Allemaal VIB (gemeentebestuur en lokale politie Brasschaat)  

VIB verwijst naar ‘Verkeersveilig in Brasschaat’ en ‘Very Important Brasschatenaar’ en bundelt alle infrastructurele en sensibiliserende acties rond verkeersveiligheid in de gemeente. ‘Allemaal VIB’ laat burgers mee nadenken en elkaar sensibiliseren rond parkeren, veilig naar school, alcohol en drugs in het verkeer en duurzame mobiliteit. De aanpak is ludiek en bottom-up, met oog voor herkenbare Brasschaatse situaties. Met deze actie toont de gemeente dat verkeersveiligheid een gezamelijke verantwoordelijkheid is.  

Samenleven in het verkeer (lokale politie Gent) 

Na de invoering van het circulatieplan steeg de diversiteit aan weggebruikers in Gent zienderogen: trage en snelle fietsers, e-steppers, voetgangers, automobilisten – met verkeersconflicten tot gevolg. Daarom onderzocht de lokale politie Gent op welke manier ze de klassieke verkeershandhaving kon heroriënteren naar een flexibeler aanpak op basis van objectieve data. Zo ontwikkelde de politie een coderingssysteem om de dominante ongevalsoorzaken bij fietsers in kaart te brengen en voerde ze focusgesprekken met verschillende groepen weggebruikers. Het project loopt in nauwe samenwerking met de UGent en andere partners zoals de Fietsersbond en de stedelijke sportdienst. 

Even uit de vaart: kindvriendelijke schoolomgeving aan de Langelede (Voetgangersbeweging, gemeente Wachtebeke, Langeledeschool, met steun van de provincie Oost-Vlaanderen) 

Ondanks haar landelijke ligging leidden de piekuren aan de Langeledeschool tot drukke en onveilige situaties en stond de schoolomgeving vooral in het teken van de auto. Leerlingen, (groot-)ouders, het buurtcomité en het schoolteam gingen daarom samen aan de slag met de Voetgangersbeweging, de gemeente en de provincie om een kindvriendelijke schoolomgeving te ontwerpen met ruimte voor duurzame mobiliteit, groen, beweging en ontmoeting. Er kwamen bloembakken tegen foutparkeren, een fietsstraat, een fietsenstalling voor ouders, een kleurrijk zebrapad en extra zitruimte aan het water. Hiernaast plaatste de gemeente ook avontuurlijke speeltuigen en maakte de school een groot stuk van de parking vrij voor een fijne ontmoetingsruimte in de vorm van een boot, een verwijzing naar de vroegere scheepvaart op de Langelede.  

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “In de drie projecten die genomineerd werden voor de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2021 staan samenwerking en participatie centraal. Het is heel fijn om te zien dat verkeersveiligheid niet uitsluitend een top-downverhaal is, maar dat ook weggebruikers en inwoners meewerken aan veiliger verkeer en duurzame mobiliteit. Deze initiatieven kunnen andere overheden en organisaties in Vlaanderen alleen maar inspireren. Bij deze wens ik de drie genomineerden alvast heel veel succes toe met hun project!”