Subsidies voor veilige schoolomgevingen en onthardingsprojecten

Momenteel lopen er twee interessante subsidieoproepen voor schoolomgevingen.

Een subsidie voor gemeenten voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren.

 • Deadline: voor het einde van het lopende jaar
 • Voor gemeentebesturen
 • Snel uitvoerbare maatregelen
 • In de schoolomgeving (straal van 100m of tot het eerste kruispunt)
 • Verbeteren van verkeersveiligheid
 • Uitvoering binnen de 6 maanden
 • Vanaf 1 januari 2019 verricht:
  • Verkeerssignalisatie
  • Uitgaven voor kleinere infrastructurele maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen (geen toezichtkosten)
 • 1 subsidieaanvraag voor max. 10 schoolomgevingen per kalenderjaar
 • Max. 50% van de uitgaven
 • Max. 25.000 per schoolomgeving
 • Subsidie mogelijk voor: Octopuspalen, Octopusbeugels, Octopus slagbomen (schoolstraten), Octopus thermoplasten en meer. Bekijk hier het Octopusaanbod en vraag een offerte aan via info@octopusplan.be.

Wacht niet te lang, de dossiers worden behandeld in volgorde waarin ze binnenkomen.

MEER INFORMATIE EN AANVRAGEN SUBSIDIE >


Een subsidie voor onthardingsprojecten voor een kwalitatieve school en omgeving.

 • Deadline: 15 mei 2019
 • Concrete ontharding met als doel het verhogen van de omgevingskwaliteit van scholen en het klimaatrobuuster maken van de schoolomgeving (maar ook schoolroutes)
 • Voor wie: lokale overheden, (burger)verenigingen (o.a. scholen, bedrijven, vzw’s,…) en organisaties
 • Drie thematische doelstellingen:
  • ‘school en omgeving’: ontharden voor een kwalitatievere school en omgeving
  • ‘ruimte voor water’: ontharden voor meer ruimte voor water
  • ‘weg weg’: ontharden voor meer mobiliteit met minder wegen en het reduceren van verharding voor weginfrastructuur
 • Aanvrager mag max. één project per thematische deeloproep indienen
 • Een project kan maar door één doelgroep en voor één thematische deeloproep worden ingediend (geen dubbele indiening)
 • Uitvoering van het project mag nog niet gestart zijn, ook de aanbesteding mag nog niet gebeurd zijn
 • Project duurt max. 3 jaar en start binnen de 4 maanden na goedkeuring
 • Min. 50.000 en max. 250.000 euro
 • Max. 75% van de totale projectkost (excl.btw) na aftrek van eventuele andere subsidies
 • Kosten die in aanmerking komen:
  • Kosten gemaakt binnen de termijn van uitvoering van het project
  • Directe kosten gekoppeld aan de ontharding:
  • Investeringskosten ( planten en bomen, straatmeubilair en rollend materieel, activa in aanbouw, software, bouw – en inrichtingsmaterialen)
  • Werkingskosten ( bv.: papier, inkt, batterijen, apparatuur en infrastructuur,  prestaties van derden voor studies, visievorming, inventaries, sensibiliseringsprojecten,…)
  • Kosten voor studies, visievorming en planning, inventarissen, sensibilisatieprojecten, projectcoördinatie, enz.
  • Btw: uitsluitend voor het niet – terugvorderbare en niet-recupereerbare gedeelte

De projectoproep ‘onthardingsprojecten voor een kwalitatieve school en omgeving’ is een kans om te starten met ‘Schoolomgeving 2.0’. De nieuwe visie van het Octopusplan streeft naar gezonde, groenere schoolomgevingen die beweging en ontmoeting stimuleren. Het Octopusplan voorziet begeleidingen om de schoolomgevingen te analyseren en adviezen te formulieren die passen binnen deze projectoproep. De kosten kunnen mee in de subsidie worden opgenomen.

Meer informatie over de subsidie>