Samen strappen voor het klimaat!

Strappen is goed

Het begin van het schooljaar is het perfecte moment om stil te staan bij hoe jij en jouw leerlingen naar school komen. Want strappen is goed omwille van talrijke redenen! Komen de leerlingen wel op een actieve manier naar school, zoals te voet, met de fiets, per step, … Of verplaatst het merendeel van de leerlingen zich met de auto? En hoe komt dat dan?

Misschien zijn leerlingen en personeel zich niet voldoende bewust van de voordelen van een actieve vervoerswijze? Zijn er drempels aanwezig in jouw school die de keuze beïnvloeden? Is er bijvoorbeeld voldoende ruimte voor voetgangers rond jouw school of krijgen auto’s eerder voorrang?

Strapdag motiveert leerlingen, (groot)ouders en schoolteams om actief naar school te komen en is daarom het moment bij uitstek om stil te staan bij de talrijke voordelen. Want strappen is goed voor het klimaat én iedereen.

Waarom is strappen zo belangrijk?

Kindvriendelijke schoolomgeving

De schoolroutes en schoolomgeving worden veiliger doordat er minder gemotoriseerde voertuigen rond de school zijn. Dit zorgt voor minder verkeerschaos.

Strappen voor de fysieke gezondheid
Kindvriendelijk
Minder verkeersdrukte

Er is minder file. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte doordat zebrapaden en fietspaden vrij blijven. Ook het risico op foutparkeerders verkleint.

Ecologische voetafdruk

Te voet of met de fiets komen zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk omdat je minder energie verbruikt, zoals benzine of elektriciteit. Een bijkomend voordeel hierbij is dat het goed is voor de portemonnee!

Strappen voor het klimaat
Luchtkwaliteit

Hoe meer kinderen te voet of met de fiets naar school komen, hoe beter de luchtkwaliteit. Dat heeft zowel gezondheidsvoordelen als voordelen voor het klimaat en de biodiversiteit rond de school.

Strappen tegen geluidsoverlast
Goed voor de fysieke gezondheid
Fysieke gezondheid

Dagelijks bewegen is essentieel voor de fysieke gezondheid. Je spieren, hart, longen en immuunsysteem hebben er alle baat bij. Daarnaast is het goed voor de motorische vaardigheden van kinderen om te voet of met de fiets naar school te komen.

Mentale gezondheid

Door de dag te beginnen met lichaamsbeweging zitten leerlingen fris en monter in de klas. Dat is goed voor de concentratie en het algemene welzijn van kinderen.

Goed voor de mentale gezondheid
Sociale contacten

Door al stappend en trappend naar school te komen, komen leerlingen, ouders en leerkrachten in contact met andere weggebruikers op de schoolroute én aan de schoolpoort. Het motiveert om een praatje te slaan en je kan zelfs afspreken om samen naar school te gaan. 

Strappen voor de sociale contacten
Strappen voor minder file
Minder geluidsoverlast

Minder verkeer zorgt voor minder geluidsoverlast. Dat is aangenaam voor schoolgaande kinderen en de buurt, maar ook voor de natuur rond de school.


Interesse om deel te nemen aan de Strapdag? Sluit aan als Octopusschool!