Partners

Het Octopusplan, initiatiefnemer van de campagne, richt zich naar scholen maar ook naar ouders, gemeentebesturen, provincies, organisaties, bedrijven en andere betrokkenen.

De strapdag kadert jaarlijks binnen de Week van de Mobiliteit en kan rekenen op de ondersteuning van partners: Vlaamse overheid , Suez, Abimo-Pelckmans uitgeverij, KETNET,…