Stippel een wandelroute naar school uit

OmschrijvingLagere schoolkinderen wonen vaak op wandelafstand van de school, maar ze kennen niet altijd de beste en veiligste route om daar te geraken. Soms zijn er wegen die enkele minuten trager zijn, maar waar bijvoorbeeld veel meer groen is, waar er meer oversteekplaatsen zijn of waar er op elk kruispunt verkeerslichten zijn.
Laat elke leerling op zoek gaan naar de beste wandelroute. Discussieer over wat de ‘beste wandelroute’ is: is dat de snelste route, is dat de route met het meeste verkeerslichten, etc.
Stappenplan• Zoek via Google Maps je huis op via het adres.
• Doe dit ook voor de school.
• Bekijk welke verschillende wandelroutes er zijn. Welke is het snelste?
• Zijn er wandelroutes die niet op Google Maps staan (bv. een binnenweg via een park/bos) ? Bespreek met de klasgenoten.
• Volg nu de route met Google Street View. Is er overal een voetpad? Zijn er veilige oversteekplaatsen? Zijn er misschien zones 30 waar het aangenamer is om te wandelen? Zijn er veel bomen onderweg?
• Evalueer en bespreek met de klasgenoten: Welke route is het snelste? Welke route is het leukste? Welke route is het veiligste? …
MateriaalLaptop/Computer/Tablet