Wedstrijdreglement Parkour

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Algemeen
De wedstrijd wordt georganiseerd door:
Voetgangersbeweging vzw (het Octopusplan)
Diksmuidelaan 303
2600 Antwerpen (Berchem)
Telnr: 03/270 06 30
info@octopusplan.be

De wedstrijd is uitsluitend voor scholen die lid (octopusschool) zijn van het Octopusplan.

De wedstrijd bestaat uit het inzenden van een foto of een filmpje. Meedoen kan met de klas of school via de schoolinzending. Je kan meerdere inzendingen doen zowel met de school als met de klas.<br />
2. Deelnemingsvoorwaarden
– Alvorens te kunnen deelnemen dient de inzender de Octopusplan pagina op Facebook een ‘vind ik leuk’ te geven.
– De school is Octopusschool (lid van het Octopusplan voor het schooljaar 2016-2017.
– Alle schoolgegevens (naam school, straat en nummer, postcode en gemeente) dienen correct te zijn ingevuld om geldig te kunnen deelnemen.
– De inzending toont een duidelijke link naar de campagne Parkour van het Octopusplan.
– De activiteiten in het filmpje dienen buiten, in de openlucht, plaats te vinden (speelplaats, schoolomgeving, park, enz.). Dit moet duidelijk uit de inzending blijken.
– Er dienen meerdere kinderen betrokken te worden met een min. van 8 kinderen.
– Scholen die het voorgaande schooljaar (2015-2016) een prijs wonnen bij de Parkour wedstrijd, kunnen dit schooljaar (2016-2017) geen aanspraak maken op de prijzen.

Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Overmacht/voorbehoud
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet. Met name wat betreft de technische prestaties en het risico op onderbrekingen. En ook de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.
De organisatie behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De organisatie behoudt zich het recht om foto’s of filmpjes te verwijderen die niet stroken met het vooropgestelde concept of met de gestelde voorwaarden in punt 2. Foto’s of filmpjes die choquerende en/of discriminerende beelden bevatten worden verwijderd en overgedragen aan gerechtelijke instanties. Omwille van veiligheidsredenen wordt elk IP adres bewaard.
Druk-, spel-, zet – of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

4. Inzenden/stemmen ?
Elke gebruiker kan meerdere inzendingen doen..
Elke gebruiker kan op meerdere inzendingen 1x stemmen.

5. Prijzen/bepaling van de winnaars*:
De prijzen kunnen niet omgeruild of omgezet worden in geld. Het Octopusteam kan op elk moment een prijs wijzigen omwille van bijvoorbeeld productieredenen of overmacht.

Prijzen voor de schoolinzendingen:

Drie inzendingen winnen een workshop Parkour op school. Twee inzendingen met de meeste stemmen en één creatieve inzending door de organisatie bepaald.

Voorwaarden voor de initiatie Parkour:
– De datum voor de workshop/initiatie Parkour wordt in onderling overleg met de winnende school, de begeleider van de Workshop en de organisator (Het Octopusplan) bepaald.
Deze datum kan ook plaatsvinden in het schooljaar 2017-2018 met als uiterste geldigheidsdatum 31 december 2017. Na deze datum vervalt het recht op de initiatie.
– De initiatie wordt gegeven door Nicolas Vanhole, mogelijk samen met een tweede begeleider. De organisator behoudt zich het recht indien er overmacht (bijvoorbeeld ziekte of blessure) optreedt om de workshop te verplaatsen naar een andere datum of te organiseren met een andere begeleider (indien er geen andere oplossing voorhanden is).
– De workshop gaat door op een voormiddag waarbij er maximum 3 sessies kunnen gegeven worden met een duurtijd van één uur. Elke sessie heeft een maximum toegelaten deelnemersaantal van 25 leerlingen.
– Materiaal die de school ter beschikking stelt voor de workshop: sportraam, 1 springplank, 2 plinten (geen bokken), 3 zweedse banken, 6 kleine matjes
De winnaars worden verwittigd via één of een combinatie van volgende mogelijkheden:
– Via www.octopusplan.info
– Via de facebookpagina van het Octopusplan
– Via een privébericht via facebook
– Per persoonlijke e-mail

De lijst van de winnaars kan niet betwist worden.

6. Deelnameperiode
De wedstrijd loopt van maandag 8 mei 2017 00.00u tot en met woensdag 31 mei 2017 23.59 u.

7. Privacy
De persoonsgegevens die het Octopusteam over de deelnemers verzamelt, vallen onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden opgenomen in een bestand voor intern gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan externen.

8. Communicatie/toestemming
Door deel te nemen aan de wedstrijd, verleent de inzender toestemming om deze inzending, zonder voorafgaandelijke toestemming, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is en zonder enige beperking in tijd en ruimte, te publiceren op de websites en andere onlinekanalen van het Octopusplan en/of te gebruiken in toekomstig promotie drukwerk (folder/flyers/brochures/enz.) van het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw). Bij publicatie wordt een bronvermelding gebruikt.
Deelnemers gaan door hun deelname akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met filmpje, foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen, alsook kanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven of audiovisuele pers.

9. Slotbepalingen
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het wedstrijdreglement.