Doelstellingen Parkour

Meer bewegen en meer beweegplekken in de schoolomgeving!

  • Parkour zet in op beweging binnen maar ook buiten de schoolmuren. Parkour komt tegemoet aan de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen. Het is een uitlaatklep als bescherming tegen stress want beweging werkt stress verlagend en ontspannend.
  • Parkour wil iets doen aan de zitcultuur, we bewegen allemaal te weinig. Via de campagne, met laagdrempelige oefeningen willen we leerlingen in beweging zetten en doen inzien dat ook elke beweging, hoe klein ook, telt.
  • Parkour wil beweging tot in de huiskamer brengen. Ook thuis kunnen we door kleine oefeningen en spelletjes meer bewegen. Daarom geeft de campagne beweeghuiswerk mee.
  • Meer beweegplekken creëren in de schoolomgeving. Buiten bewegen stimuleren door het installeren van (kleine) beweegprikkels in en rondom de schoolomgeving

 

Visie ‘Schoolomgeving 2.0’ heeft naast beweging ook aandacht voor:

  • Mobiliteit: dit kan de dagelijkse wandeling of fietstocht naar school zijn, dit zorgt voor minder auto’s in de schoolomgeving wat oa een invloed heeft op de luchtkwaliteit.
  • Ontmoeting: een autoluwe schoolomgeving geeft kansen aan kinderen, ouders en grootouders om elkaar buiten tegen te komen.
  • Vergroening: met Parkour geven scholen aan dat ze meer willen bewegen in de schoolomgeving. Dit is een duidelijk signaal naar het beleid met als doel hen te stimuleren de omgevingen kindvriendelijker en kwaliteitsvoller in te richten. Meer groenvoorzieningen nemen daar een duidelijke plaats in.