Inschrijvingen Octopusgemeente nu open

De inschrijvingen voor ‘Octopusgemeente’ staan nu open. Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we elke Vlaamse gemeente uit om in te schrijven als ‘Octopusgemeente‘ voor het komende schooljaar 2023 – 2024. Dit is het lidmaatschap voor gemeenten bij het Octopusplan. Huidig schooljaar schreven ruim 160 gemeenten zich in als Octopusgemeente. Veilige, gezonde schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer staan hoog op de agenda bij de lokale besturen.

Het Octopusplan, deelwerking van de Voetgangersbeweging, heeft een jarenlange expertise op vlak van duurzame mobiliteit en publieke ruimte. Onze organisatie ondersteunt leden bij hun vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen op dit vlak. Zo blijkt de nood aan kwalitatieve klimaatbestendige plekken, die beweging en ontmoeting stimuleren zeer groot.

Het Octopus jaarthema 2023-2024 isklimaat‘. Dit komt aan bod in al onze campagnes en activiteiten. Daarnaast zullen we scholen en gemeenten een jaar lang stimuleren om deel te nemen aan diverse klimaatacties. Denk aan het ontharden van schoolomgevingen, het vrijmaken van parkeerplaatsen en het reduceren van CO². 

De komende jaren blijft het Octopusplan, samen met haar leden inzetten op kindvriendelijke en klimaatbestendige schoolomgevingen, met ontmoetingsplaatsen, beweegprikkels, groen en voldoende plaats voor stappers en trappers.