Fietsroutekaart voor de scholen in de gemeente Hove

Een samenwerking tussen de gemeente Hove en het Octopusplan resulteerde in een mooie fietsroutekaart voor de verschillende scholen op het grondgebied.  De kaart geeft zowel de veilige als de te mijden routes weer. Een aantal punten die extra aandacht vragen van de fietser zijn in beeld gebracht en voorzien van een advies hoe een fietser zich daar het best gedraagt. Het niet fysiek mogen afspreken met andere personen omwille van de Coronaproblematiek hield het Octopusteam niet tegen om deze samenwerking vlot te laten verlopen. Naast een routekaart ontving het gemeentebestuur per school adviezen om elke schoolomgeving kindvriendelijker en veiliger te maken gebaseerd op de visie Schoolomgeving 2.0.   

 

                         

Fietsroutekaart of schoolroutekaart toont de veilige routes

Gemeenten kunnen bij het Octopusplan terecht voor advisering rond schoolomgevingen en – of routes of het opmaken van routekaarten.

Voor meer informatie, neem contact op via info@octopusplan.be