Covid 19 – heropstart scholen

Op 15 mei starten de scholen in Coronatijden terug op. Er gaat heel wat aandacht naar de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen en leerkrachten in de klas. (Meer informatie hierover op de website van Onderwijs Vlaanderen

Daarnaast is het even belangrijk om aandacht te schenken aan voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers in de directe schoolomgeving. Het zal een uitdaging zijn om de afstandsregel van 1,5 meter toe te passen.

Hierbij staan twee principes voorop voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel:

 • Social distancing
 • Fysieke veiligheid

Welke leerlingen zullen de eerste heropstart doen op 15 mei 2020?

 • Basisonderwijs:
  • 6e leerjaar à 2 volle dagen of 4 halve dagen
  • 1e   leerjaar à 4 volle dagen
  • 2e leerjaar à 4 volle dagen
 • Secundair onderwijs:
  • 6 aso: 1 volle dag
  • 6 tso/kso/bso/7bso: 2 volle dagen
  • dbso (enkel fase arbeidsdeelname) en leertijd: max. 1 dag
 • Buso OV4: zoals gewoon secundair onderwijs
 • Buso OV3 (laatste jaar kwalificatiefase + integratiefase): 2 volle dagen
 • Hbo5 verpleegkunde (laatste module): 2 volle dagen

Hieronder zijn een aantal maatregelen beschreven die een school/gemeente kan toepassen om de heropstart voor de schoolpoort vlot en veilig te laten verlopen met respect voor de 1,5 meter afstandsregel. 


1. Parkeerplaatsen vrijmaken

Heel wat scholen hebben vlak voor de schoolpoort verschillende parkeerplaatsen of een Kiss and Ride-zone. Zowel bij de start als einde van een schooldag kan deze ruimte aangewend worden voor ouders en leerlingen zodat zij steeds op veilige afstand van elkaar kunnen blijven. Hierdoor komt ook extra ruimte vrij voor fietsparkeren van ouders.

Een mooi en inspirerend voorbeeld uit Hasselt

Hoe realiseren?

 • Stel een tijdelijk parkeerverbod op, tijdens de begin- en einduren van de school of voor heel de werkweek van maandag tot en met vrijdag.
 • Plaats nadarhekkens om fysiek de rijbaan te scheiden van de wachtruimte.
 • Breng vakken/cirkels om de afstandsregel van 1,5 m te garanderen met tijdelijke markeringsverf of sterke tape.

2. Circulatie aanpassen

Door het verkeer te beperken in één richting  voor het autoverkeer ontstaat er meer ruimte voor voetgangers en fietsers en meer ruimte om social distancing te bekomen. Laat fietsers wel in twee richtingen rijden.

Hoe realiseren?

 • Via een tijdelijk gemeenteraadsbeslissing kan de circulatie aangepast worden. Zorg voor extra belijning, nadarhekkens, verplaatsbare bloembakken en verkeersborden om het visueel zichtbaar te maken.
 • Verwittig tijdig de school en voorzie hen van een duidelijk circulatieplan.
 • Breng tijdig de buurt op de hoogte van deze aanpassing.

Enkele schema’s van het Franse CEREMA:

VOOR                                                                                                               NA


3. Wegversmallingen

Smalle voetpaden zijn niet evident om de social distancing te waarborgen, zeker niet als ouders bij het begin en einde van de schooldag hun kind(eren) gaan ophalen. Wegversmallingen ter hoogte van de schoolpoort kunnen een oplossing bieden om meer plaats te geven aan stappers, trappers en wachtende ouders.

 • Vernauw de rijbaan over een bepaalde afstand tot 1 weggedeelte waar één auto tegelijkertijd kan doorrijden.
 • Zorg voor een goede signalisatie en voorrangsregeling.
 • Breng op de vrijgekomen ruimte vakken/cirkels om de afstandsregel van 1,5 m te garanderen met tijdelijke markeringsverf of sterke tape.

4. Schoolstraat

Bij het begin en einde van de schooldag is de straat gedurende een half uur niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor komt er meer plaats vrij voor fietsers en stappers en worden de mogelijkheden om fysiek afstand te houden aan de schoolpoort groter.

Hoe realiseren?

Gebruik het verkorte stappenplan voor scholen of gemeenten van ‘Paraat voor de Schoolstraat’ via


5. Schoolomgeving als woonerf

Ligt de school in een rustige omgeving dan kan een woonerf een oplossing bieden om de social distancing te waarborgen. Voetgangers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer en fietsers is beperkt tot 20 km/u. Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen.

Link naar volgende artikels:

Hoe realiseren?

 • Bepaal een ruime zone rond de schoolpoort.
 • Baken dit af met de juiste signalisatie.
 • Zorg voor een duidelijke signalisatie van de parkeerplaatsen.

6. Aanpassen lichtenregeling

Na 15 mei is er nog steeds een beperkte verplaatsingsmogelijkheid. Daardoor is er minder autoverkeer. Hierdoor is het aangewezen om de wachttijden aan verkeerslichten beter in te stellen voor voetgangers en fietsers namelijk door de groenfase te verlengen. Voetgangers kunnen gemakkelijker in één keer oversteken. Dit zorgt ervoor dat voetgangers minder moeten wachten op vaak smalle wachtzones of middeneilanden. 

bron: Octopusplan

7. Verbreden van bestaande voet – en fietspaden

Op die manier is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Dat zorgt tevens voor een betere doorstroming van de zachte weggebruikers.

Hoe realiseren?

 • Zorg voor extra (tijdelijke) belijning, nadarhekkens of verplaatsbare bloembakken en verkeersborden om het visueel zichtbaar te maken.

Enkele schema’s van het Franse CEREMA:

VOOR

NA

Voorbeeld uit Berlijn. bron: cerema.fr

8. Inrichten van tijdelijke maatregelen

Op wegen met 2 of meer rijstroken kan een rijstrook in elke richting gebruikt worden voor fiets- en/of voetpad. Ook een parkeerstrook kan tijdelijke dienst doen als fiets en/of voetpad. Zorg steeds voor een goed afbakening van de zachte weggebruikers.

Hoe realiseren?

 • Maak gebruik van extra (tijdelijke) belijning, nadarhekkens, New Jersey blokken met water of zand of verplaatsbare bloembakken en verkeersborden om het visueel te maken.

9. Extra maatregelen

 • Fietsvakken op de grond tekenen, met eenvoudige lijnen zodat steeds de 1,5 m afstandsregel wordt gerespecteerd.
 • Aanduiden van wachtruimtes.
 • Voetafdrukken op de grond tekenen met daarrond afstandscirkels zodat men gemakkelijk voldoende afstand van elkaar houdt.
 • Leerlingenstromen geleiden als scholen twee ingangen hebben.
 • Loopvakken creëren in beide richtingen indien de schoolpoort groot genoeg is met lijnen en richtingspijlen.

10. Maatregelen in de verdere omgeving

Naast de directe schoolomgeving is het van belang om aandacht te hebben voor de routes naar school. Daar zijn ook heel wat plaatsen waar social distancing niet evident is.

Meer info via www.fietsberaad.be


11. Aanvullende en tijdelijke verkeersregelementen

Voor tijdelijke maatregelen is geen aanvullend reglement vereist. Wel een besluit van het college van burgemeester en schepenen, zelfs voor wegen die door AWV beheerd worden, op basis van artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet. Een aanvullend reglement is wel noodzakelijk als de maatregel  na de COVID 19 -perikelen permanent blijft en indien het een gewestweg is, moet AWV goedkeuring geven.

 

Een handig overzicht via:INFO VOOR SCHOLEN
Aarzel niet om contact op te nemen met het gemeentebestuur via de dienst mobiliteit of onderwijs om te kijken welke maatregelen kunnen toegepast worden en waarbij de school kan helpen.
INFO VOOR GEMEENTEN
Wil u graag extra informatie of een korte begeleiding? Neem contact op via info@octopusplan.be of 03/ 270 06 30.
NA CORONA
Overweeg nadat de Corona-maatregelen zijn afgelopen om het bestendigen van één van deze wijzigingen definitief in te voeren ten voordele van de zachte weggebruikers.

Download hier bovenstaand artikel.