Schoolvervoerplannen in Sint-Niklaas

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas en het Octopusplan werkten samen aan de realisatie van schoolvervoerplannen per school. De eerste generatie van deze actieplannen, voor tien scholen gespreid over het grondgebied, werd gisteren opgeleverd. Een schoolvervoerplan brengt de mobiliteit rond een school in kaart. Ouders van de scholen waarin het onderzoek liep, werkten mee door een online bevraging in te vullen waar ze o.a. knelpunten op hun schoolroute konden ingeven.

 

Er werd een proces doorlopen met de tien scholen:

1- het opstellen van een knelpuntennota. Deze nota geeft inzichten op de omgevingsanalyse, knelpunten in verplaatsingspatronen, het bestaande vervoersaanbod en de aandachtspunten in de schoolomgeving en op de schoolroutes

2. Het opstellen van een geïntegreerd actieplan of schoolvervoerplan. Hierbij komt educatie, informatie en bewustmaking van mensen aan bod, alsook maatregelen voor betere vervoersvoorzieningen en voor betere infrastructuur en verkeersveiligheid. Tot slot voorziet het plan ook ondersteunende maatregelen op vlak van handhaving.

3-De evaluatie/monitoring: het effect van de maatregelen wordt jaarlijks in kaart gebracht, zodat er indien nodig kan worden bijgestuurd.

 

De terreinbezoeken en overlegvergaderingen resulteerden in een geïntegreerd actieplan met maatregelen op vlak van educatie, informatie, sensibilisatie, infrastructuur, verkeersveiligheid en handhaving.

In de eerste generatie van schoolvervoerplannen werden de volgende scholen behandeld:

  • Don Bosco
  • Sint-Jozef-Klein-Seminarie
  • De Droomballon
  • Ten Bos
  • De Ark
  • Gavertje Vier
  • De Watertoren
  • De Fontein
  • De Ritsheuvel
  • Sint-Lutgart

Op 7 juni werden de schoolvervoerplannen officieel overhandigd aan de scholen in bijzijn van Schepen Heyrman en Schepen Hanssens. De stad Sint-Niklaas is al enkele jaren een Octopusgemeente en ondersteunt zo ook de Octopusscholen op het grondgebied zodat zij een gratis lidmaatschap ontvangen.

Meer informatie over het schoolvervoerplan.