Inschrijvingen Octopusscholen en -gemeenten 2017-2018

Maak samen met het Octopusplan werk van kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer waarbij het welzijn van kinderen voorop staat. Het huidig ledennetwerk van Octopus bestaat uit meer dan 1000 Octopusscholen en ruim 66 Octopusgemeenten. Mits een beperkte jaarbijdrage van € 60 à € 75,-excl.btw (volgens leerlingenaantal) krijgen leden ondersteuning van het Octopusplan: deelname Strapdag, FLITS en Parkour, kortingen op materialen en acties, toegang tot het leerplatform Octopus Verkeersl@nd, enz. Gemeentebesturen kunnen de scholen ondersteunen en de lidmaatschapsbijdrage financieren voor de scholen op hun grondgebied. Meer informatie. 

> Scholen schrijven zich in via deze link. Scholen ontvangen ook een e-mail om zich in te schrijven.

> Gemeenten schrijven zich in via: inschrijfformulier voor Octopusgemeenten