Waarom?

Meten is weten! Door mee te doen aan Verkeerstelling, krijgt de school objectieve cijfers in de hand. Gebruik deze cijfers om te communiceren naar buiten toe: naar ouders, gemeentebesturen, lokale partners, … Op die manier worden concrete problemen aangekaart. Wie weet krijgt de school wel meerdere mensen overtuigd om mee aan de schoolomgeving te werken!

Door de telling jaarlijks te herhalen, worden verkeerstrends zichtbaar en creëert de school data waarmee de leefbaarheid in de straat in kaart wordt gebracht. Het kan interessant zijn om de telresultaten te vergelijken met die van scholen in de buurt. Zijn er verschillen te zien en hoe komt dat? Vergelijk ook met de resultaten van andere straten in de buurt, dankzij het overzicht van Straatvinken.

Een school die deelneemt aan Verkeerstelling, helpt leerlingen bewust maken van de schoolomgeving en stil te staan bij de verschillende vervoerswijzen. Het is een leerrijke manier om eens met een andere bril naar de straat te kijken. Ten slotte is Verkeerstelling is niet alleen een leerrijke en nuttige actie, maar ook een signaal naar de omgeving toe. De school toont zo hoe belangrijk ze de leefbaarheid in de straat vindt.

Na de Verkeerstelling is het belangrijk even stil te staan bij de resultaten. Zijn er inspanningen die de school zelf kan doen om de omgeving te verbeteren? Zoals het bouwen van een grote fietsenstalling of het gebruik maken van een beloningssysteem voor strappers. Of moeten er grotere stappen ondernomen worden, zoals het invoeren van schoolstraten, speelstraten, groenprojecten, …

Een Verkeerstelling levert alleszins stof tot nadenken op!