Een veilige en groene schoolomgeving

Chaos aan de schoolpoort beu?

Heel wat schoolomgevingen in Vlaanderen zijn nog steeds een chaos tijdens de ochtend- en avondspits. Deze chaos, vaak te wijten aan de vele wagens in de schoolomgeving, zorgt voor gevaarlijke situaties aan de schoolpoort. Laat dat nu net de plaats zijn waar de jongsten van onze maatschappij zich elke dag bevinden. Ouders vinden dat de schoolomgeving onveilig is en nemen vervolgens de wagen. Meer wagens zorgen opnieuw voor meer onveiligheid waardoor ouders vinden dat het onveilig is en meer de wagen nemen, … Zo ontstaat een vicieuze cirkel. De eerste stap om die te doorbreken is nadenken over de gehele schoolomgeving.

Waarom is een begeleiding interessant voor uw school of gemeente?

 • Het Octopusplan heeft jaren ervaring met het analyseren van schoolomgevingen in verschillende gemeenten in Vlaanderen.
 • De gemeente kan rekenen op een professionele analyse met advies om knelpunten op korte en/of lange termijn aan te pakken.
 • Schoolomgeving 2.0: naast het wegwerken van knelpunten is er aandacht voor mogelijke opportuniteiten om de schoolomgeving gezonder en kindvriendelijker te maken. Welke maatregelen zijn haalbaar om te ontharden en te vergroenen? Kan er een schoolstraat of stapspot getest worden? Zijn er kansen om beweging te stimuleren? Kunnen er plekken worden ingericht met bankjes? Dit zijn enkele van de suggesties die in het adviesrapport opgenomen worden.
 • Objectief adviesrapport: de gemeente heeft na de analyse een objectief rapport in handen om de schoolomgeving aan te passen.

‘Schoolomgeving 2.0’ heeft aandacht voor:

 • Vergroening: ontharden en vergroenen van de schoolomgeving, nastreven van een betere luchtkwaliteit.
 • Beweging en recreatie: een inrichting van de schoolomgeving die beweging stimuleert  zoals schoolstraeet en stapspots. Ook kleine ingrepen zoals knikkerputjes, boomstammen, … zorgen voor meer beweging bij kinderen
 • Participatie en ontmoeting: meer leefbaarheid en ontmoeting in de schoolomgeving
 • Verkeersveiligheid en mobiliteit: wegwerken van knelpunten waardoor duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en een betere luchtkwaliteit door een autoluwe schoolomgeving.

Een overzicht van de begeleiding:

 •  Voorstelling visie en aanpak aan betrokkenen
 • Oprichten werkgroep en uitwerken plan van aanpak
 • Analyse schoolomgeving: vooronderzoek, projectfiche, terreinbezoek, …
 • Adviezen: wegwerken knelpunten, signaleren van opportuniteiten, concrete acties en adviezen rond ontharding, vergroening, bewegingsimpulsen, …
 • Oplevering rapport
 • Vervolgtraject is mogelijk