6. Communicatie

6.1 Zorg voor een communicatieplan

In dit hele traject is communicatie zeer belangrijk. Maak een goede communicatieplanning op. Houd rekening met de verschillende fasen:

 • Vooraf: bespreken en uitwerken van ideeën, aankondigen, hulp zoeken
 • Tijdens de uitvoering/testfase: uitnodigen om te proberen, bijsturen waar nodig, …
 • Nazorg: ruimte geven voor feedback via evaluatie, …

Enkele tips:

 • Geef steeds duidelijk aan dat het om een test gaat, ‘proeven van een andere invulling van de ruimte’. Gebruik eventueel #schooltestfietsenstalling #schooltestnieuwebanken
 • Ga op tijd in overleg met de gemeente als er plannen zijn om iets te doen op het openbaar domein. Vaak is toestemming noodzakelijk.
 • Breng regelmatig verslag uit aan de ouders, buurt of gemeente.
 • Maak de uitvoering tijdig bekend. Doe dit bijvoorbeeld met een poster die op een zichtbare plaats hangt.
 • Maak een flyer voor de buurt.
 • Maak er een mooi moment van en verwittig de pers.
 • Sowieso zullen er reacties komen zowel positieve als negatieve. De positieve reacties geven een boost om verder te gaan met dit gehele proces. De negatieve reacties zijn niet leuk maar negeer ze niet. Sta ervoor open en beschouw dit als feedback of een opportuniteit voor verbetering. Zorg ervoor dat op voorhand afspraken zijn gemaakt om hiermee om te gaan. Stel een verantwoordelijke aan om hierop op een goede manier te reageren. Doe dit niet te snel, maar wacht ook niet te lang. Binnen de 24u is best OK. Uitnodigen voor een persoonlijk gesprek heeft zeker een meerwaarde. Zo krijgt de boodschapper het gevoel dat hij/zij gehoord wordt.
 •  

6.2 Downloads

Binnenkort online, nog heel even geduld.

 • Logo ‘Schoolomgeving 2.0’
 • Voorbeeld communicatieplan
 • Social media posts
 • Flyer
 • Poster
 •