4. Betrek de gemeente

4.1 Leg de plannen voor en vraag toestemming

Na de bepaling van de projectzone is het belangrijk om na te gaan wie verder betrokken partij is zoals de gemeente, het schoolbestuur, buurtbewoners, een buurtvereniging of een handelaar.
Nodig hen uit voor de werkgroep of breng zeker op de hoogte van de plannen. Vraag toestemming aan de gemeente voor testopstellingen op het openbaar domein.

Buurten zijn dikwijls vragende partij voor wijzigingen in de schoolomgeving daar ze hinder ondervinden van de problematiek aan de schoolpoort.

4.2 Downloads

Binnenkort online, nog heel even geduld.

  • Brief voor buurt
  • Brief voor gemeente
  • Brief voor schoolbestuur
  • Brief voor handelaar