2. Schets de situatie

2.1 Geef de problemen aan via een lijst

Bekijk met de werkgroep de beginsituatie en stel enkele vragen. 

 • Wat loopt er niet goed?
 • Wat zijn de aandachtspunten?
 • Wat kan er anders?
 • Waar is er nood aan?
 • Wat is er prioritair?

Het schoolteam is vaak goed op de hoogte van de situatie aan de schoolpoort.

Veel voorkomende problemen – Download de lijst en vink de problemen aan die voor de school van toepassing zijn. Vul de lijst indien nodig aan met problemen eigen aan de school.
– Er staan geparkeerde auto’s op het zebrapad vlak voor de schoolpoort.
– De Kiss&Ride zone functioneert niet goed.
– Dubbel geparkeerde auto’s belemmeren fietsers.
– Geparkeerde auto’s op voetpaden belemmeren de voetgangers.
– Er is te weinig plaats aan de schoolpoort voor fietsen van ouders/grootouders.
– De autodruk voor de schoolpoort is groot.
– Er is een moeilijke oversteekbaarheid ter hoogte van een kruispunt.
– Er zijn vaak obstakels op het voetpad/fietspad.
– Het voetpad voor de schoolpoort is te smal.
– Er is weinig of geen groen zoals bomen of struiken in de directe schoolomgeving.
– Er zijn weinig of geen speelelementen voor kinderen.
– Er ligt teveel rommel aan de schoolpoort.
– De school is niet herkenbaar in het straatbeeld.
– Het fietspad is te smal.
– Voor de schoolpoort is de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te hoog.
– Er is geen veilige oversteekplaats in de buurt van de schoolpoort.
– Er is geen zebrapad voor de schoolpoort.
– Er is geen fietsenstalling voor ouders/grootouders aan de schoolpoort.
– Er is te weinig wachtruimte voor ouders/grootouders aan de schoolpoort.
– Er rijdt teveel zwaar verkeer voor de schoolpoort.
– Er zijn geen of nauwelijks voetpaden in de buurt van de school.

2.2 Start een bevraging

Een bevraging aan het schoolteam, ouders/grootouders, handelaars en zelfstandigen geeft nog een beter zicht op de situatie. Vergeet zeker de kinderen niet! Dit kan een zeer korte bevraging zijn over 1 item gekozen door de werkgroep. Een uitgebreide bevraging mag ook om een totaalzicht te krijgen op alle aandachtspunten. Geef duidelijk aan dat niet alles meteen oplosbaar is, maar dat dit een eerste stap is.

 • Gebruik voor de bevraging een online tool zoals Google Forms.
 • Een enquête op papier kan uiteraard ook maar dat vraagt meer verwerkingstijd.

Tip:

 • Om zoveel mogelijk personen te bereiken is het handig zijn om gebruik te maken van het oudercontact.
 • Maak gebruik van de wachttijden om hen een bevraging te laten invullen.

2.3 Downloads

Binnenkort online, nog heel even geduld.

 • Excellijst met veel voorkomende problemen
 • Bevraging ouders/grootouders/schoolteam/buurt/zelfstandige/handelaar
 • Bevraging leerlingen basisonderwijs – 4e, 5e en 6e leerjaar