1.1 Wie nodig je uit?

Start een werkgroep met enkele enthousiaste leden van het schoolteam. Betrek hierbij ook ouders en/of grootouders. Vergeet de leerlingen niet. Het gaat per slot van rekening over het anders invullen van ruimte waar zij vooral gebruik van maken.

Verzin een leuke, originele en positieve naam voor dit project. Gebruik deze naam bij alle communicatie naar zowel het schoolteam, de leerlingen, ouders als de andere betrokkenen.

Prik een eerste overlegmoment met de werkgroep.

1.2 Wat is ‘Schoolomgeving 2.0’ ?

Het is belangrijk dat de leden van de werkgroep weten wat de visie ‘Schoolomgeving 2.0’ betekent en welke acht stappen er in het stappenplan zitten. Gebruik de ‘Schoolomgeving 2.0’ presentatie, zie downloads zodat iedereen goed op de hoogte is. Ga daarna aan de slag.

1.2 Downloads

Binnenkort online, nog heel even geduld.

Gebruik de voorbeeldbrieven om te verspreiden en geïnteresseerden uit te nodigen voor de werkgroep.

  • Ouderbrief
  • Buurtbrief
  • Brief voor middenstand
  • Presentatie over ‘Schoolomgeving 2.0’