Wat voorafging

Terug naar de bevraging

Het participatietraject kwam er naar aanleiding van de bezorgdheden van de werkgroep ‘Verkeer’ over de schoolomgeving.

De groep gaf verschillende problemen aan bij het begin en einde van de schooldag:

 • Schoolingang Kolverikstraat – groene poort:
  • Kerende auto’s in de Kolverikstraat
  • Geparkeerde auto’s vlakbij of op het zebrapad
  • Geen parkeerplaatsen voor bakfietsen
  • Parkeren vlak voor de ingang van de school
 • Schoolingang Kweekstraat – oranje poort:
  • Grijze, weinig zichtbare en onaantrekkelijke schoolingang
  • Slechte oversteekbaarheid ter hoogte van de poort
  • Foutief parkeren op het verhoogd zebrapad
  • Groot en niet overzichtelijk kruispunt van de Kweekstraat met Leiestraat
  • Te smalle voetpaden
 • Hoge parkeerdruk vlakbij de school

Aan de hand van gesprekken met de werkgroep en de gemeente en een plaatsbezoek van het Octopusteam werden adviezen geformuleerd en verder uitgewerkt.

Zowel het derde als vierde leerjaar bedacht verschillende voorstellen om de ‘oranje poort’ te verfraaien. Met deze voorstellen gaat de gemeente in de grote vakantie aan de slag.

Ook ouders, grootouders, buurt en de gemeente werkten voorstellen uit tijdens een co-creatiesessie.

Al deze resultaten werden uitvoerig bekeken door het gemeentebestuur. Een aantal voorstellen werden weerhouden voor een proefopstelling tot aan de grote vakantie.

Op 16 mei 2024 ging de schoolstraat van start in de Kolverikstraat en werden bloembakken geplaatst om meer ruimte te geven aan de voetgangers en het oversteken te verkorten. Op het kruispunt Kweekstraat/Leiestraat werd een extra belijning aangebracht. 

Ondertussen zet de school volop in op ‘op afstand parkeren’ en de voetgangersrijen.

Terug naar de bevraging