Visie

Verbreding van de aanpak naar schoolomgevingen

Sinds het ontstaan in 2005, streeft het Octopusplan naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes. Omdat de vraagstukken in schoolomgevingen steeds complexer worden, verbreden we onze aanpak. De rol van publieke ruimte rond scholen is veel groter dan verkeersveiligheid alleen. Bijna dagelijks wordt een nieuw onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat kinderen te weinig beweging hebben, minder sociale contacten leggen en de nadelen ondervinden van slechte luchtkwaliteit, lawaai- en geurhinder. Een aandachtige inrichting van de publieke ruimte met oog voor de behoeften van kinderen biedt aan veel van deze problemen het hoofd. In de hedendaagse schoolomgeving is er:

 • behoefte aan vergroening
 • behoefte aan beweging
 • behoefte aan ontmoeting en interactie
 • behoefte aan betrokkenheid

In de nieuwe visie ‘Schoolomgeving 2.0’ is er aandacht voor verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit maar ook voor vergroening, ontmoeting, beweging, participatie en cocreatie.

Een gelaagde schoolomgeving waar het aangenaam vertoeven is en waar voetgangers en fietsers worden aangetrokken.


© Octopusplan, voorbeeld Schoolomgeving 2.0 (meer simulaties in de presentatie, onderaan de pagina te downloaden)

Transitie naar de schoolomgeving 2.0

De Octopus schoolomgeving 2.0 begint met een duidelijke visuele afbakening van de schoolomgeving In de schoolomgeving 2.0 gelden spelregels die verder gaan dan de regels van de wegcode. Doelstelling is om iedereen kritisch te laten nadenken:

 • Moet mijn auto wel aan de schoolpoort geparkeerd staan?
 • Wil ik tijdens de schoolspits mee luchtvervuiling veroorzaken?
 • Kan ik als vrachtwagenchauffeur geen andere route nemen die niet langs de school passeert?
 • ….

In een volgende stap is de fysieke omgeving aan de beurt. Stapsgewijs ruimte terugwinnen voor kinderen. Een aantal mogelijkheden:

 • Enkele parkeerplaatsen opofferen voor extra groen
 • Wegversmalling met voldoende plaats voor een comfortabele wacht-en ontmoetingszone voor ouders
 • Meer bewegingsimpulsen in de schoolomgeving
 • Bijenhotel, bloemenweide of groentenbak voorzien

Stappenplan naar 2030

Eind juni werden de Vlaamse gemeenten opgeroepen om het charter ‘Octopus-schoolomgeving 2.0’ te ondertekenen. De doelstelling is om tegen 2030, over een periode van twaalf jaar, werk te maken van schoolomgevingen met aandacht voor veiligheid en duurzame verplaatsingen maar ook vergroening, beweging, ontmoetingskansen, participatie en cocreatie. Meer dan honderd gemeenten gaven inmiddels hun engagement. Bekijk hier het charter.