Visie

Schoolomgeving 2.0, de schoolomgeving van morgen

Sinds het ontstaan in 2005, streeft het Octopusplan naar duurzaam woon-schoolverkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen en -routes. Omdat de vraagstukken in schoolomgevingen steeds complexer worden, verbreden we onze aanpak. De rol van publieke ruimte rond scholen is veel groter dan verkeersveiligheid alleen.

Bijna dagelijks wordt een nieuw onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat kinderen te weinig beweging hebben, minder sociale contacten leggen en de nadelen ondervinden van slechte luchtkwaliteit, lawaai- en geurhinder. Een aandachtige inrichting van de publieke ruimte met oog voor de behoeften van kinderen biedt aan veel van deze problemen het hoofd.

In de hedendaagse schoolomgeving is er:

 • behoefte aan veilige schoolomgevingen met ruimte voor stappers en trappers (blauwe laag)
 • behoefte aan vergroening (groene laag)
 • behoefte aan beweging (rode laag)
 • behoefte aan ontmoeting (oranje laag)

Een gelaagde schoolomgeving waar het aangenaam vertoeven is en waar voetgangers en fietsers worden aangetrokken.

Octopusleden ondertekenen charter ‘Schoolomgeving 2.0’

Het Octopusplan riep de Octopusgemeenten op om het charter ‘Schoolomgeving 2.0’ te ondertekenen. De doelstelling is om tegen 2030, over een periode van twaalf jaar, werk te maken van schoolomgevingen met aandacht voor veiligheid en duurzame verplaatsingen maar ook vergroening, beweging, ontmoetingskansen, participatie en cocreatie. Meer dan honderd gemeenten gaven inmiddels hun engagement. Bekijk hier het charter.

 

Starten met ‘Schoolomgeving 2.0’, hoe begin je eraan?

De Octopus schoolomgeving 2.0 begint met een duidelijke visuele afbakening van de schoolomgeving In de schoolomgeving 2.0 gelden spelregels die verder gaan dan de regels van de wegcode. Doelstelling is om iedereen kritisch te laten nadenken:

 • Moet mijn auto wel aan de schoolpoort geparkeerd staan?
 • Wil ik tijdens de schoolspits mee luchtvervuiling veroorzaken?
 • Kan ik als vrachtwagenchauffeur geen andere route nemen die niet langs de school passeert?
 •  

In een volgende stap is de fysieke omgeving aan de beurt. Binnen elke laag zijn er heel wat mogelijkheden om de schoolomgeving aan te pakken:

 • Visueel afbakenen van de brede schoolomgeving
 • Enkele parkeerplaatsen opofferen voor extra groen
 • Wegversmalling met voldoende plaats voor een comfortabele wacht-en ontmoetingszone voor ouders
 • Meer bewegingsimpulsen in de schoolomgeving
 • Bijenhotel, bloemenweide of groentenbak voorzien

Ondersteuning voor Octopusleden

Octopusgemeenten en – scholen die aan de slag gaan met ‘Schoolomgeving 2.0’ kunnen bij het Octopusplan terecht voor ondersteuning. Deze ondersteuning is divers:

 • Alle Octopusleden krijgen vanaf het najaar toegang tot een ledenpagina met stappenplan ‘Schoolomgeving 2.0’. Naast de overzichtelijke stappen, staan er heel wat tips en inspirerende voorbeelden ter beschikking. 
 • Octopusgemeenten die een ‘Analyse Schoolomgeving 2.0’ wensen, kunnen dit aanvragen aan ledentarief.
 • Helpdesk bij ad hoc vragen rond plannen en uitvoering ‘Schoolomgeving 2.0’

Contacteer info@octopusplan.be voor vragen of meer informatie.